Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.03.03.02-00-062/10-00 Przygotowanie firmy „IPO – DORADZTWO STARTEGICZNE” S.A. do pozyskania inwestorów zewnętrznych o charaktere udziałowym

POIG.03.03.02-00-062/10-00 Przygotowanie firmy „IPO – DORADZTWO STARTEGICZNE” S.A. do pozyskania inwestorów zewnętrznych o charaktere udziałowym

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.03.02-00-062/10-00

Tytuł projektu: Przygotowanie firmy „IPO – DORADZTWO STARTEGICZNE” S.A. do pozyskania inwestorów zewnętrznych o charaktere udziałowym

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.03.00.00

Działanie: POIG.03.03.00

Poddziałanie: POIG.03.03.02

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 427000

Wydatki kwalifikowalne: 350000

Dofinansowanie: 175000

Dofinansowanie UE: 148750

Nazwa beneficjenta: IPO DORADZTWO STRATEGICZNE Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 5213339423

Kod pocztowy: 00-534

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/4/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/10/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2010

Data zakończenia realizacji: 3/31/2011


POIG.03.01.00-00-037/13-04 Wspieranie działalności innowacyjnej w obszarze medycyny. nano- i bio- technologii. chemii. OZE także w powiązaniu z elektroniką i IT. przez Promyk Zdrowia Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-037/13-04

Tytuł projektu: Wspieranie działalności innowacyjnej w obszarze medycyny. nano- i bio- technologii. chemii. OZE także w powiązaniu z elektroniką i IT. przez Promyk Zdrowia Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.03.00.00

Działanie: POIG.03.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 8603475

Wydatki kwalifikowalne: 8366100

Dofinansowanie: 7527505

Dofinansowanie UE: 6398379.25

Nazwa beneficjenta: Promyk Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 6562227812

Kod pocztowy: 28-300

Miejscowość: Jędrzejów

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat jędrzejowski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/9/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/16/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/15/2015delegowanie pracowników za granicę, d/s relacja, umcs aktualnosci, znaki towarowe wyszukiwarka, stawki podatkowe w polsce, święty patron lekarzy krzyżówka, dg elpro, licznik średniej, czy drugi kierunek studiów jest płatny 2019, jak obliczyć dochód do 500+ z pit 11, w po, id card, jak usunąć kolor wyróżnienia tekstu w wordzie, biała łada, zobowiązania kc, uslugirozwojowe, monika gomułka…