Dolnośląskie,  Powiat m. Wrocław,  Wrocław

POIG.03.03.02-00-034/10-00 Wsparcie spółki SMT Software S.A w zakresie pozyskania inwestora zewnętrznego

POIG.03.03.02-00-034/10-00 Wsparcie spółki SMT Software S.A w zakresie pozyskania inwestora zewnętrznego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.03.02-00-034/10-00

Tytuł projektu: Wsparcie spółki SMT Software S.A w zakresie pozyskania inwestora zewnętrznego

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.03.00.00

Działanie: POIG.03.03.00

Poddziałanie: POIG.03.03.02

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 210000

Wydatki kwalifikowalne: 210000

Dofinansowanie: 105000

Dofinansowanie UE: 89250

Nazwa beneficjenta: SMT Software S.A.

NIP beneficjenta: 8971724271

Kod pocztowy: 50-077

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/23/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/25/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2010

Data zakończenia realizacji: 3/31/2011


POIG.03.01.00-00-095/13-05 INNOVA-INVEST: inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia w Lubelskim Parku Naukowo – Technologicznym

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-095/13-05

Tytuł projektu: INNOVA-INVEST: inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia w Lubelskim Parku Naukowo – Technologicznym

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.03.00.00

Działanie: POIG.03.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 9965161.36

Wydatki kwalifikowalne: 9890000

Dofinansowanie: 8891110

Dofinansowanie UE: 7557443.5

Nazwa beneficjenta: Lubelski Park Naukowo Technologiczny S.A.

NIP beneficjenta: 7122914578

Kod pocztowy: 20-262

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/24/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/24/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/10/2015windykacja-instrukcja postępowania z firmami windykacyjnymi, zarządzanie projektami informatycznymi agh, umcs opłata za dyplom, miasta wyżyny lubelskiej, bamet środa wlkp, rozporządzenie parlamentu europejskiego, uzupełnij tabelę dotyczącą dokonań karola wielkiego, komunikacja interpersonalna ćwiczenia, factoring, umowa wzór, wpisz w odpowiednie miejsca tabeli argumenty za i przeciw ingerencji, norwegowie w polsce, 7223 koszt, national geographic artykuły, interpretacje prawa podatkowego, na krawędzi, tytuł prawny do nieruchomości ceidg, sumator, ifp facebook, al. komisji edukacji narodowej 55, austria w unii europejskiej…