Lubelskie,  Lublin,  Powiat m. Lublin

POIG.03.01.00-00-095/13-05 INNOVA-INVEST: inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia w Lubelskim Parku Naukowo – Technologicznym

POIG.03.01.00-00-095/13-05 INNOVA-INVEST: inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia w Lubelskim Parku Naukowo – Technologicznym

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-095/13-05

Tytuł projektu: INNOVA-INVEST: inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia w Lubelskim Parku Naukowo – Technologicznym

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.03.00.00

Działanie: POIG.03.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 9965161.36

Wydatki kwalifikowalne: 9890000

Dofinansowanie: 8891110

Dofinansowanie UE: 7557443.5

Nazwa beneficjenta: Lubelski Park Naukowo Technologiczny S.A.

NIP beneficjenta: 7122914578

Kod pocztowy: 20-262

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/24/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/24/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/10/2015


POIG.03.01.00-00-010/10-06 NICKEL INKUBATOR – wsparcie innowacyjnych pomysłów biznesowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-010/10-06

Tytuł projektu: NICKEL INKUBATOR – wsparcie innowacyjnych pomysłów biznesowych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.03.00.00

Działanie: POIG.03.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 9474707.15

Wydatki kwalifikowalne: 9474707.15

Dofinansowanie: 9474707.15

Dofinansowanie UE: 8053501.08

Nazwa beneficjenta: Nickel Technology Park Poznań sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7811719243

Kod pocztowy: 62-002

Miejscowość: Złotniki

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat poznański

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/30/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/3/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2011

Data zakończenia realizacji: 8/31/2013pfr dla samozatrudnionych, charakteryzować się synonim, wsb dąbrowa górnicza kontakt, umcs, wzor na prace, obliczanie emerytury, kąt alfa jest ostry i spełnia równość tg alfa, zdolność kredytowa wikipedia, ermax magdalena kozik, zapisz nazwy substratów produktów oraz zachodzących reakcji chemicznych, paternalizm, vive le france, cary, wynalazki film edukacyjny, kiedy przedawnia się urlop, pisemna umowa między stronami, zarządzanie kapitałem ludzkim pdf, testy kat t…