Dolnośląskie,  Powiat wałbrzyski,  Szczawno - Zdrój

POIG.03.01.00-00-025/10-05 Akcelerator Innowacji Dolnośląski Park Technologiczny T-Park

POIG.03.01.00-00-025/10-05 Akcelerator Innowacji Dolnośląski Park Technologiczny T-Park

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-025/10-05

Tytuł projektu: Akcelerator Innowacji Dolnośląski Park Technologiczny T-Park

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.03.00.00

Działanie: POIG.03.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 8010426.1

Wydatki kwalifikowalne: 6015800

Dofinansowanie: 6015800

Dofinansowanie UE: 5113430

Nazwa beneficjenta: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

NIP beneficjenta: 8860003433

Kod pocztowy: 58-310

Miejscowość: Szczawno – Zdrój

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wałbrzyski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/4/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/9/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 2/28/2014


POIG.03.01.00-00-005/09-06 POMERANUS SEED

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06

Tytuł projektu: POMERANUS SEED

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.03.00.00

Działanie: POIG.03.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat strzelecko-drezdenecki

Gmina: Drezdenko

Wartość ogółem: 42795.48

Wydatki kwalifikowalne: 42795.48

Dofinansowanie: 42795.48

Dofinansowanie UE: 36376.15

Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości

NIP beneficjenta: 8512242911

Kod pocztowy: 70-466

Miejscowość: Szczecin

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat m. Szczecin

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: fundacja

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/25/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/5/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2009

Data zakończenia realizacji: 2/28/2014plan zajec sgsp, zaleszany bury, wierzgac, pierwszy urzad skarbowy gdansk, studia iuridica lublinensia, zwirz, joga w lublinie, źródła finansowania inwestycji, kamil sikora, w polityce pl niezalezna, zapowiedź, nowy bank dla firm, kurs zawodowy warszawa, bieszczadzka, bibliografia wzór matura, piotr tyburski instagram…