Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.03.01.00-00-023/10-06 Inkubator BonusCard – wsparcie innowacji w obszarze chemii. energii. internet i mobile

POIG.03.01.00-00-023/10-06 Inkubator BonusCard – wsparcie innowacji w obszarze chemii. energii. internet i mobile

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-023/10-06

Tytuł projektu: Inkubator BonusCard – wsparcie innowacji w obszarze chemii. energii. internet i mobile

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.03.00.00

Działanie: POIG.03.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 10176175.54

Wydatki kwalifikowalne: 9906500

Dofinansowanie: 9906500

Dofinansowanie UE: 8420525

Nazwa beneficjenta: BonusCard Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5242543422

Kod pocztowy: 02-384

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/29/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/5/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2011

Data zakończenia realizacji: 3/31/2014


POIG.03.01.00-00-015/09-13 Inkubowanie nowych innowacyjnych spółek w Krakowskim Parku Technologicznym

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-015/09-13

Tytuł projektu: Inkubowanie nowych innowacyjnych spółek w Krakowskim Parku Technologicznym

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.03.00.00

Działanie: POIG.03.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 20177214.06

Wydatki kwalifikowalne: 20177214.06

Dofinansowanie: 20177214.06

Dofinansowanie UE: 17150631.95

Nazwa beneficjenta: Fundusz Zalążkowy KPT Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 6751410670

Kod pocztowy: 31-864

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/5/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/16/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014rozwój gospodarczy ziem polskich, 1.14, platforma e learningowa pwsz konin, rodzaje prac dyplomowych, maroko język, pytania rekrutacyjne, informacje o egipcie, reserchgate, poniżej wymieniono niektóre elektrownie zlokalizowane w naszym kraju, far org pl, baza, politechnika częstochowska, marketing kotler chomikuj, jak rozpocząć własną działalność, stypendium socjalne umcs, otrzymałeś, nominalna stopa procentowa, panorama lubelska archiwum…