Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

POIG.03.01.00-00-020/10-05 Wsparcie innowacyjnych projektów z biotechnologii. bioinformatyki oraz komputerowych modeli sieci neuronowych

POIG.03.01.00-00-020/10-05 Wsparcie innowacyjnych projektów z biotechnologii. bioinformatyki oraz komputerowych modeli sieci neuronowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-020/10-05

Tytuł projektu: Wsparcie innowacyjnych projektów z biotechnologii. bioinformatyki oraz komputerowych modeli sieci neuronowych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.03.00.00

Działanie: POIG.03.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 8353910.08

Wydatki kwalifikowalne: 8343652.54

Dofinansowanie: 8343652.54

Dofinansowanie UE: 7092104.66

Nazwa beneficjenta: MicroBioLab sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 6762344563

Kod pocztowy: 31-038

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/23/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/9/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 2/28/2014


POIG.03.01.00-00-005/10-06 InQbacja i wsparcie kapitałowe dla biotechnologi. chemii i technologii informatycznych oraz komunikacyjnych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/10-06

Tytuł projektu: InQbacja i wsparcie kapitałowe dla biotechnologi. chemii i technologii informatycznych oraz komunikacyjnych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.03.00.00

Działanie: POIG.03.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 9840112

Wydatki kwalifikowalne: 9815712

Dofinansowanie: 9815712

Dofinansowanie UE: 8343355.2

Nazwa beneficjenta: Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

NIP beneficjenta: 7810002075

Kod pocztowy: 61-612

Miejscowość: Poznań

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: fundacja

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/28/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/6/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014


POIG.03.01.00-00-008/08-11 „Innowatorzy 2009 – preinkubacja i wsparcie kapitałowe dla innowatorów w AIP”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-008/08-11

Tytuł projektu: „Innowatorzy 2009 – preinkubacja i wsparcie kapitałowe dla innowatorów w AIP”

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.03.00.00

Działanie: POIG.03.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 13281617.05

Wydatki kwalifikowalne: 12638254.61

Dofinansowanie: 12638254.61

Dofinansowanie UE: 10742516.42

Nazwa beneficjenta: Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości

NIP beneficjenta: 5242495143

Kod pocztowy: 00-672

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: fundacja

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/20/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/4/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2009

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012


POIG.02.01.00-28-159/08-06 Wyposażenie i modernizacja zintegrowanych laboratoriów naukowo – badawczych Centrum Doskonałości BIOANIREP

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.02.01.00-28-159/08-06

Tytuł projektu: Wyposażenie i modernizacja zintegrowanych laboratoriów naukowo – badawczych Centrum Doskonałości BIOANIREP

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.02.00.00

Działanie: POIG.02.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat m. Olsztyn

Gmina: M. Olsztyn

Wartość ogółem: 13139477.76

Wydatki kwalifikowalne: 11212869.22

Dofinansowanie: 11212869.22

Dofinansowanie UE: 9530938.84

Nazwa beneficjenta: Instytut Rozrodu Zwierząt i badań Żywności PAN w Olsztynie

NIP beneficjenta: 7390504515

Kod pocztowy: 10-747

Miejscowość: Olsztyn

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat m. Olsztyn

Temat priorytetu: 02 Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w sprzęt. oprzyrządowanie i szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych

Forma prawna: jednostka naukowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/30/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/30/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2009

Data zakończenia realizacji: 1/31/2012skrofuły, wniosek 500+ lublin, maria kaźmierczak, łązarski, integracja sensoryczna studia podyplomowe, limit do vat, niepewność wielkości złożonej, kalkulator delegacji, e gospodarka.pl, media ekspert kontakt, trzy liczby których suma jest równa 105, pl.zbior, wyższa szkoła biała podlaska, wniosek o patronat medialny, wykonaj poniższe polecenia na zamieszczonych fotografiach przedstawiono opakowania mleka, określ w jaki sposób można rozdzielić wymienione mieszaniny, piramidy finansowe w polsce, funduszowy pakiet antywirusowy dla samozatrudnionych…