Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

POIG.03.01.00-00-012/08-18 Inicjowanie działalności innowacyjnej w ramach Jagiellońskiego Parku i Inkubatora Technologii

POIG.03.01.00-00-012/08-18 Inicjowanie działalności innowacyjnej w ramach Jagiellońskiego Parku i Inkubatora Technologii

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-012/08-18

Tytuł projektu: Inicjowanie działalności innowacyjnej w ramach Jagiellońskiego Parku i Inkubatora Technologii

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.03.00.00

Działanie: POIG.03.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 17503313.56

Wydatki kwalifikowalne: 17503313.56

Dofinansowanie: 17503313.56

Dofinansowanie UE: 14877816.53

Nazwa beneficjenta: JCI Venture Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 6762388431

Kod pocztowy: 30-387

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/6/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/12/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2009

Data zakończenia realizacji: 3/31/2014


POIG.03.01.00-00-005/09-06 POMERANUS SEED

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06

Tytuł projektu: POMERANUS SEED

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.03.00.00

Działanie: POIG.03.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat łobeski

Gmina: Radowo Małe

Wartość ogółem: 28530.32

Wydatki kwalifikowalne: 28530.32

Dofinansowanie: 28530.32

Dofinansowanie UE: 24250.77

Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości

NIP beneficjenta: 8512242911

Kod pocztowy: 70-466

Miejscowość: Szczecin

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat m. Szczecin

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: fundacja

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/25/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/5/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2009

Data zakończenia realizacji: 2/28/2014analiza etyczna, mirosław jabłoński, dziecko autystyczne w rodzinie praca dyplomowa, promotion mix definicja, nieczytanie wisława szymborska, informatyka kraków, boze cialo film recenzje, ncbr, kalkulator maturalny pl dzisiejsze pytania matura, rachunek do umowy najmu wzór, 10.10, struktura pkb polski, zasada konkurencyjności interpretacja, wiedomosci, dorota osińska niewidoma, akademia przedsiębiorcy, mąż siostry…