Powiat m. Szczecin,  Szczecin,  Zachodniopomorskie

POIG.03.01.00-00-005/09-06 POMERANUS SEED

POIG.03.01.00-00-005/09-06 POMERANUS SEED

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06

Tytuł projektu: POMERANUS SEED

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.03.00.00

Działanie: POIG.03.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat oleśnicki

Gmina: Syców

Wartość ogółem: 12482.01

Wydatki kwalifikowalne: 12482.01

Dofinansowanie: 12482.01

Dofinansowanie UE: 10609.71

Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości

NIP beneficjenta: 8512242911

Kod pocztowy: 70-466

Miejscowość: Szczecin

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat m. Szczecin

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: fundacja

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/25/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/5/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2009

Data zakończenia realizacji: 2/28/2014


POIG.02.03.00-14-005/13-03 TeleMedNet II – rozbudowa platformy pozyskania i analizy naukowej danych medycznych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.02.03.00-14-005/13-03

Tytuł projektu: TeleMedNet II – rozbudowa platformy pozyskania i analizy naukowej danych medycznych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.02.00.00

Działanie: POIG.02.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 14817638.9

Wydatki kwalifikowalne: 14602881.37

Dofinansowanie: 14602881.37

Dofinansowanie UE: 12412449.16

Nazwa beneficjenta: Wojskowy Instytut Medyczny

NIP beneficjenta: 1132393221

Kod pocztowy: 04-141

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 02 Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w sprzęt. oprzyrządowanie i szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych

Forma prawna: jednostka naukowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/10/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/10/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 4/11/2013

Data zakończenia realizacji: 11/30/2015na uproszczonym modelu przedstawiono budowę atomu pewnego pierwiastka chemicznego, pamiec o tych co odeszli, czerwiński, słabe ogniwa w trójboju, najniższy stopień naukowy na uczelniach anglosaskich, piosenki o lecie, wenecja pogoda luty, prekaryzacja, rozwój stanów zjednoczonych, naprawianie błędów dysku wykonanie tej czynności może zająć ponad godzinę windows 10, dany jest trójmian kwadratowy f(x)=(m+1)x^2+2(m-2)x-m+4, czcionki generator, przelicznik m3 na tony, justyna graczyk, projekt ustawy o zakazie edukacji seksualnej pdf, pomoce dydaktyczne dla dzieci z autyzmem pdf, sandomierz nasze miasto, jak zmienić główny adres email na facebooku, maj 2020, faktura zagraniczna z naliczonym vat, umcs politologia, pozyczka bezzwrotna 5000 warunki, klasyfikacja nauk…