Łódź,  Łódzkie,  Powiat m. Łódź

POIG.02.03.01-00-040/13-04 Zintegrowany system informatyczny wspomagający badania nad nowotworami pochodzenia środowiskowego. SYSCANCER

POIG.02.03.01-00-040/13-04 Zintegrowany system informatyczny wspomagający badania nad nowotworami pochodzenia środowiskowego. SYSCANCER

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.02.03.01-00-040/13-04

Tytuł projektu: Zintegrowany system informatyczny wspomagający badania nad nowotworami pochodzenia środowiskowego. SYSCANCER

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.02.00.00

Działanie: POIG.02.03.00

Poddziałanie: POIG.02.03.01

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 13837260

Wydatki kwalifikowalne: 13837260

Dofinansowanie: 13837260

Dofinansowanie UE: 11761671

Nazwa beneficjenta: Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera

NIP beneficjenta: 7240003125

Kod pocztowy: 91-348

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 02 Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w sprzęt. oprzyrządowanie i szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych

Forma prawna: jednostka naukowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/23/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/23/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.01.04.00-14-109/10-05 Opracowanie innowacyjnej metodologii badań sensorycznych z wykorzystaniem pomiarów psychofizjologicznych oraz funkcjonalnego rezonansu magnetycznego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-14-109/10-05

Tytuł projektu: Opracowanie innowacyjnej metodologii badań sensorycznych z wykorzystaniem pomiarów psychofizjologicznych oraz funkcjonalnego rezonansu magnetycznego

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 1827254

Wydatki kwalifikowalne: 1571500

Dofinansowanie: 1234485

Dofinansowanie UE: 1049312.25

Nazwa beneficjenta: Neuro Device Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5222906005

Kod pocztowy: 04-501

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/3/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/17/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 4/8/2011

Data zakończenia realizacji: 9/30/2014pryzmat definicja, papier wartościowy, john wick kinomaniak, allel warunkujący ciemną barwę oczu jest dominujący, suwałki studia, badanie techniczne samochodu a koszty uzyskania przychodu 2019, darmowe filmy polskie na youtube, zasady prawa karnego, kurs groomerski śląsk, arkady wydawnictwo, unaczynienie żołądka, rosyjskich, ministerstwo przedsiębiorczości, syntonic kęty, obliczenia kół zębatych, opłaty rekrutacyjne na studia, kriosonik opole, prawo transportowe pdf, janusz kruk barbara dąbrowska-kruk, maciej nowiński, profesjonalny…