Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.02.03.00-00-018/08-07 POWIEW – Program obliczeń Wielkich Wyzwań nauki i techniki

POIG.02.03.00-00-018/08-07 POWIEW – Program obliczeń Wielkich Wyzwań nauki i techniki

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.02.03.00-00-018/08-07

Tytuł projektu: POWIEW – Program obliczeń Wielkich Wyzwań nauki i techniki

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.02.00.00

Działanie: POIG.02.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 54794686

Wydatki kwalifikowalne: 54794686

Dofinansowanie: 54794686

Dofinansowanie UE: 46575483.1

Nazwa beneficjenta: Uniwersytet Warszawski

NIP beneficjenta: 5250011266

Kod pocztowy: 00-927

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 11 Technologie informacyjne i komunikacyjne (dostęp. bezpieczeństwo. interoperacyjność. zapobieganie zagrożeniom. badania. innowacje. treści cyfrowe itp.)

Forma prawna: uczelnia wyższa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/19/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/19/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2008

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014


POIG.01.04.00-32-018/09-15 Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii recyklingu opon w metodzie ciągłej.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-32-018/09-15

Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii recyklingu opon w metodzie ciągłej.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat drawski

Gmina: Wierzchowo

Wartość ogółem: 793000

Wydatki kwalifikowalne: 650000

Dofinansowanie: 292500

Dofinansowanie UE: 248625

Nazwa beneficjenta: DUDEK and KOSTEK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5222927390

Kod pocztowy: 02-495

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/25/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/6/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2011

Data zakończenia realizacji: 9/30/2012wykaz programów rewitalizacji województwa mazowieckiego, kredyt bez zabezpieczeń, praca dla ludzi bez wykształcenia, jurysdykcja, kurs przedłużania rzęs olsztyn, umowa między państwami, dyrektywa a rozporządzenie, youtube tvp1 na żywo, służby mundurowe, objaw murphy ego, co to arbitraż, ogół osób, rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, morale, marcin janusz, kupno ziemi rolnej, mocowanie ładunków prezentacja, projektowanie gier w środowisku unity 3.x chomikuj, policjantki i policjanci 483, tarcza antykryzysowa 4.0 od kiedy obowiązuje…