Mazowieckie,  Powiat wołomiński,  Zielonka

POIG.02.01.00-14-144/08-12 Laboratorium Aerodynamiki Przepływów Turbinowych

POIG.02.01.00-14-144/08-12 Laboratorium Aerodynamiki Przepływów Turbinowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.02.01.00-14-144/08-12

Tytuł projektu: Laboratorium Aerodynamiki Przepływów Turbinowych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.02.00.00

Działanie: POIG.02.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat wołomiński

Gmina: Zielonka

Wartość ogółem: 188798298.6

Wydatki kwalifikowalne: 188622001.82

Dofinansowanie: 188622001.82

Dofinansowanie UE: 160328701.55

Nazwa beneficjenta: Laboratorium Badań Napędów Lotniczych „Polonia Aero” sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5222896212

Kod pocztowy: 05-220

Miejscowość: Zielonka

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat wołomiński

Temat priorytetu: 02 Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w sprzęt. oprzyrządowanie i szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/12/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/12/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.01.04.00-28-007/11-08 Badania nad zastosowaniem czasoprzestrzennych systemów analitycznych w systemach wspomagających podejmowanie decyzji

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-28-007/11-08

Tytuł projektu: Badania nad zastosowaniem czasoprzestrzennych systemów analitycznych w systemach wspomagających podejmowanie decyzji

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat m. Elbląg

Gmina: M. Elbląg

Wartość ogółem: 1842581.87

Wydatki kwalifikowalne: 1781153.56

Dofinansowanie: 1161705.17

Dofinansowanie UE: 987449.39

Nazwa beneficjenta: Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne OPEGIEKA Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5780004498

Kod pocztowy: 82-300

Miejscowość: Elbląg

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat elbląski / Powiat m. Elbląg

Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/11/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/30/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2012

Data zakończenia realizacji: 5/30/2014wniosek o mikropożyczkę pdf, huber lublin, jaroszynski, opłata, www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl, wystąpił błąd podczas próby uzyskania dostępu do mikrofonu facebook, docelowo kawiarnia, potencjał błony komórkowej, przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej 2018, gpv, karty coachingowe, lombardia koronawirus, losow, zyciorys wzór, odpady prezentacja multimedialna, czas rpa, działalność pozarolnicza dofinansowanie, oltech bydgoszcz…