Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

POIG.02.01.00-12-072/09-07 Centrum Cyklotronowe Bronowice – stanowisko Gantry

POIG.02.01.00-12-072/09-07 Centrum Cyklotronowe Bronowice – stanowisko Gantry

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.02.01.00-12-072/09-07

Tytuł projektu: Centrum Cyklotronowe Bronowice – stanowisko Gantry

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.02.00.00

Działanie: POIG.02.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 167623465.95

Wydatki kwalifikowalne: 149221155.86

Dofinansowanie: 149221155.86

Dofinansowanie UE: 126837982.48

Nazwa beneficjenta: Instytut Fizyki Jądrowej im. H.Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

NIP beneficjenta: 6750000444

Kod pocztowy: 31-342

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 02 Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w sprzęt. oprzyrządowanie i szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych

Forma prawna: jednostka naukowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/30/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/30/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.01.04.00-30-069/09-03 Zintegrowane systemy sterowania. diagnostyki. zdalnego dostępu i wizualizacji pracy dla układów pompowych i technologicznych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-30-069/09-03

Tytuł projektu: Zintegrowane systemy sterowania. diagnostyki. zdalnego dostępu i wizualizacji pracy dla układów pompowych i technologicznych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat poznański

Gmina: Tarnowo Podgórne

Wartość ogółem: 1030550

Wydatki kwalifikowalne: 968400

Dofinansowanie: 338940

Dofinansowanie UE: 288099

Nazwa beneficjenta: Instalcompact Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7770001571

Kod pocztowy: 62-080

Miejscowość: Tarnowo Podgórne

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat poznański

Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/30/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/22/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2011


POIG.01.04.00-32-005/09-06 Opracowanie i wdrożenie nowatorskiej technologii produkcji peletu.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-32-005/09-06

Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie nowatorskiej technologii produkcji peletu.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat łobeski

Gmina: Węgorzyno

Wartość ogółem: 841800

Wydatki kwalifikowalne: 690000

Dofinansowanie: 241500

Dofinansowanie UE: 205275

Nazwa beneficjenta: ARNO-BIO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5222658435

Kod pocztowy: 73-155

Miejscowość: Runowo Pomorskie

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat łobeski

Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/15/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/16/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 4/15/2010

Data zakończenia realizacji: 11/28/2010nonkonformista, urbex history członkowie, 2000 znaków ile to stron, zdz kierunki, kalendarz rujowy 2017, plakat z okazji dnia ziemi, potocznie o przesadnej pochwale, zasada działania silnika indukcyjnego, problemy socjalne, a25 egzamin praktyczny, wp.pl logowanie, synonim rozwój, studium indywidualnego przypadku dziecka z autyzmem praca dyplomowa, w podanym tekście podkreśl szeregi, dany jest trójmian kwadratowy f(x)=(m+1)x^2+2(m-2)x-m+4…