Szczecin

POIG.01.04.00-32-009/11-07 Opracowanie innowacyjnego systemu rezerwacji usług- Service Emporium

POIG.01.04.00-32-009/11-07 Opracowanie innowacyjnego systemu rezerwacji usług- Service Emporium

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-32-009/11-07

Tytuł projektu: Opracowanie innowacyjnego systemu rezerwacji usług- Service Emporium

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat m. Szczecin

Gmina: M. Szczecin

Wartość ogółem: 1194591.63

Wydatki kwalifikowalne: 1086200

Dofinansowanie: 694590

Dofinansowanie UE: 590401.5

Nazwa beneficjenta: IAI SPÓŁKA AKCYJNA

NIP beneficjenta: 8522470967

Kod pocztowy: 70-064

Miejscowość: Szczecin

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)

Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/27/2017

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/29/2018

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2011

Data zakończenia realizacji: 4/15/2013


POIG.01.04.00-22-038/10-06 Badanie możliwości zastosowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie komunikacji oraz wizualizacji zagrożeń w warunkach akcji przeciwpożarowej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-22-038/10-06

Tytuł projektu: Badanie możliwości zastosowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie komunikacji oraz wizualizacji zagrożeń w warunkach akcji przeciwpożarowej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdańsk

Gmina: M. Gdańsk

Wartość ogółem: 6257874

Wydatki kwalifikowalne: 5310100

Dofinansowanie: 3717070

Dofinansowanie UE: 3159509.5

Nazwa beneficjenta: Ambient System Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5840302220

Kod pocztowy: 80-531

Miejscowość: Gdańsk

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdańsk

Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/14/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/30/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2011

Data zakończenia realizacji: 3/31/2015inny idealnie nieidealni pdf, niezależną strukturą sieci wlan jest, umcs kalendarz, twórca unii europejskiej, przysucha, uam ubezpieczenie, naukowy bełkot, smyj, miguel, dr czerniak, europejski fundusz spójności, sowa, jakub staniczek, liberty poland nip, wesołych świąt, energetyka odnawialna studia…