Powiat m. Poznań,  Poznań,  Wielkopolskie

POIG.01.04.00-30-044/09-07 Budowa innowacyjnej prototypowej instalacji termicznej utylizacji odpadów oraz wdrożenie jej do produkcji.

POIG.01.04.00-30-044/09-07 Budowa innowacyjnej prototypowej instalacji termicznej utylizacji odpadów oraz wdrożenie jej do produkcji.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-30-044/09-07

Tytuł projektu: Budowa innowacyjnej prototypowej instalacji termicznej utylizacji odpadów oraz wdrożenie jej do produkcji.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Gmina: M. Poznań

Wartość ogółem: 4157980.62

Wydatki kwalifikowalne: 3475900

Dofinansowanie: 1564155

Dofinansowanie UE: 1329531.75

Nazwa beneficjenta: ENERGO-SPAW Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Budowy Kotłowni i Instalacji Przemysłowych Emil Mikulski

NIP beneficjenta: 7781023458

Kod pocztowy: 61-601

Miejscowość: Poznań

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/19/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/30/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 11/16/2009

Data zakończenia realizacji: 8/31/2012


POIG.01.04.00-30-035/09-05 Elektroniczny System Zarządzania Tłumaczeniami (ESZT) w przedsiębiorstwie.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-30-035/09-05

Tytuł projektu: Elektroniczny System Zarządzania Tłumaczeniami (ESZT) w przedsiębiorstwie.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Gmina: M. Poznań

Wartość ogółem: 401096

Wydatki kwalifikowalne: 388620

Dofinansowanie: 174879

Dofinansowanie UE: 148647.15

Nazwa beneficjenta: POLENG sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7822277607

Kod pocztowy: 61-371

Miejscowość: Poznań

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/20/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/5/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2009

Data zakończenia realizacji: 8/31/2010


POIG.01.04.00-24-028/11-01 Opracowanie technologii produkcji autonomicznego systemu zasilania kotłów grzewczych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-24-028/11-01

Tytuł projektu: Opracowanie technologii produkcji autonomicznego systemu zasilania kotłów grzewczych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Mysłowice

Gmina: M. Mysłowice

Wartość ogółem: 3103500

Wydatki kwalifikowalne: 2663900

Dofinansowanie: 1831765

Dofinansowanie UE: 1557000.25

Nazwa beneficjenta: Holduct Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 6381036729

Kod pocztowy: 41-404

Miejscowość: Mysłowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Mysłowice

Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/24/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/25/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013


POIG.01.04.00-24-379/13-02 Opracowanie zautomatyzowanego robota IML oraz formy wtryskowej do produkcji opakowań z zastosowaniem bardzo cienkich etykiet IML (in-mold labeling)

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-24-379/13-02

Tytuł projektu: Opracowanie zautomatyzowanego robota IML oraz formy wtryskowej do produkcji opakowań z zastosowaniem bardzo cienkich etykiet IML (in-mold labeling)

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Siemianowice Śląskie

Gmina: M. Siemianowice Śląskie

Wartość ogółem: 1421813.94

Wydatki kwalifikowalne: 1326363.94

Dofinansowanie: 540585.37

Dofinansowanie UE: 459497.56

Nazwa beneficjenta: „EMSI Hightech” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 6431752647

Kod pocztowy: 41-100

Miejscowość: Siemianowice Śląskie

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Siemianowice Śląskie

Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/31/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/4/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015lakiernik radom, deala, sklepy stomatologiczne, dymiący kwas siarkowy, protokół odbioru wzór, palazzo in fortezza czemierniki, tort z kwiatami z kremu, me.gov.pl, zdrowotne za 2018, aparat lehmana, kolędy najpiękniejsze, urząd pracy poznań oferty, dziesięciościan, oświadczenie o koncie bankowym, problemy geriatryczne, testy użyteczności, chomiuk, przekazywanie tablicy do funkcji, 5.4, struktura organizacyjna magazynu, ordynacja podatkowa 2019…