Powiat m. Poznań,  Poznań,  Wielkopolskie

POIG.01.04.00-30-033/09-03 Wykonanie prac badawczo-rozwojowych na temat e-commerce i wdrożenie ich wyników

POIG.01.04.00-30-033/09-03 Wykonanie prac badawczo-rozwojowych na temat e-commerce i wdrożenie ich wyników

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-30-033/09-03

Tytuł projektu: Wykonanie prac badawczo-rozwojowych na temat e-commerce i wdrożenie ich wyników

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Gmina: M. Poznań

Wartość ogółem: 769740

Wydatki kwalifikowalne: 733000

Dofinansowanie: 483100

Dofinansowanie UE: 410635

Nazwa beneficjenta: BEST.NET Błażej Łukomski

NIP beneficjenta: 7822040992

Kod pocztowy: 60-480

Miejscowość: Poznań

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/24/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/9/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2010

Data zakończenia realizacji: 10/31/2010


POIG.01.04.00-30-004/08-03 Opracowanie i wdrożenie do oferty komercyjnej aplikacji SEZAM (PKWiU 72.21.11)

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-30-004/08-03

Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie do oferty komercyjnej aplikacji SEZAM (PKWiU 72.21.11)

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Gmina: M. Poznań

Wartość ogółem: 1895600

Wydatki kwalifikowalne: 1642600

Dofinansowanie: 739170

Dofinansowanie UE: 628294.5

Nazwa beneficjenta: KOMPUTRONIK SPÓŁKA AKCYJNA

NIP beneficjenta: 9720902729

Kod pocztowy: 60-003

Miejscowość: Poznań

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/16/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/6/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2008

Data zakończenia realizacji: 12/31/2009


POIG.01.04.00-22-062/09-13 Opracowanie innowacyjnej metody zmniejszania materiałochłonności hal stalowych na etapie projektowania. PKWiU 71.11.21

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-22-062/09-13

Tytuł projektu: Opracowanie innowacyjnej metody zmniejszania materiałochłonności hal stalowych na etapie projektowania. PKWiU 71.11.21

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdańsk

Gmina: M. Gdańsk

Wartość ogółem: 1044652

Wydatki kwalifikowalne: 929900

Dofinansowanie: 503355

Dofinansowanie UE: 427851.75

Nazwa beneficjenta: INDUSTRIA Project Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 9570991564

Kod pocztowy: 80-210

Miejscowość: Gdansk

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdańsk

Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/15/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/30/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2011

Data zakończenia realizacji: 11/30/2012vat-ue, prawo beera, zasada praworządności, błękitna dramat, rudniki cemex, laboratorium językowe, psychologia zaocznie, studia podyplomowe ochrona danych osobowych warszawa, milosc puka dwa razy filmweb, apd umcs, wskaźnik płynności szybkiej, ipc co to jest, kursy medycyny estetycznej, jaką tendencję związaną z rozwojem języka ilustruje historia czasownika dziać, smart pzp, www medycyna praktyczna, przedmiot, suchanek ug, ukrainian airlines odprawa, eskulap racibórz…