Powiat średzki,  Środa Wielkopolska,  Wielkopolskie

POIG.01.04.00-30-032/10-04 Przeprowadzenie prac rozwojowych w firmie RMH Polska Sp. z o.o. celem stworzenia trzech innowacyjnych prototypów maszyn rolniczych.

POIG.01.04.00-30-032/10-04 Przeprowadzenie prac rozwojowych w firmie RMH Polska Sp. z o.o. celem stworzenia trzech innowacyjnych prototypów maszyn rolniczych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-30-032/10-04

Tytuł projektu: Przeprowadzenie prac rozwojowych w firmie RMH Polska Sp. z o.o. celem stworzenia trzech innowacyjnych prototypów maszyn rolniczych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat średzki

Gmina: Środa Wielkopolska

Wartość ogółem: 1963487.26

Wydatki kwalifikowalne: 1231500

Dofinansowanie: 431025

Dofinansowanie UE: 366371.25

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „A-LIMA-BIS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 7860005495

Kod pocztowy: 63-000

Miejscowość: Środa Wielkopolska

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat średzki

Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/25/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/11/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2010

Data zakończenia realizacji: 10/31/2012


POIG.01.04.00-30-003/08-03 Opracowanie i wdrożenie do oferty komercyjnej programu IT Manager (PKWiU 72.21.11)

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-30-003/08-03

Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie do oferty komercyjnej programu IT Manager (PKWiU 72.21.11)

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Gmina: M. Poznań

Wartość ogółem: 1304010

Wydatki kwalifikowalne: 1145390

Dofinansowanie: 515425.5

Dofinansowanie UE: 438111.68

Nazwa beneficjenta: KOMPUTRONIK SPÓŁKA AKCYJNA

NIP beneficjenta: 9720902729

Kod pocztowy: 60-003

Miejscowość: Poznań

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/7/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/22/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2008

Data zakończenia realizacji: 10/30/2009dotacje unijne 248 zł, ryczałt za nocleg za granicą 2019, rozwój regionalny, gov pl, lumenis, rodzaje dóbr, likwidacja spółki akcyjnej, druk zus rp 8, regionalnej, kursy po angielsku, scharakteryzuj wpływ pasm górskich znajdujących się w południowej części naszego kraju, odsetki za nieterminowe płatności, czy muszę mówić pracodawcy na co choruję, podlaski oddział straży granicznej nip, wysokość diet zagranicznych…