Powiat m. Poznań,  Poznań,  Wielkopolskie

POIG.01.04.00-30-002/08-03 Podniesienie poziomu innowacyjności One-2-One poprzez stworzenie Analitycznej Platformy Zintegrowanej Personalizacji PKWiU 72.21.11

POIG.01.04.00-30-002/08-03 Podniesienie poziomu innowacyjności One-2-One poprzez stworzenie Analitycznej Platformy Zintegrowanej Personalizacji PKWiU 72.21.11

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-30-002/08-03

Tytuł projektu: Podniesienie poziomu innowacyjności One-2-One poprzez stworzenie Analitycznej Platformy Zintegrowanej Personalizacji PKWiU 72.21.11

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Gmina: M. Poznań

Wartość ogółem: 630923

Wydatki kwalifikowalne: 629240

Dofinansowanie: 283158

Dofinansowanie UE: 240684.3

Nazwa beneficjenta: ONE-2-ONE Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 7792152320

Kod pocztowy: 60-111

Miejscowość: Poznań

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/30/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/9/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2008

Data zakończenia realizacji: 10/31/2009


POIG.01.04.00-24-035/09-03 Opracowanie i wdrożenie oprogramowania systemów automatycznej inspekcji wizyjnej (58.29.29.0)

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-24-035/09-03

Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie oprogramowania systemów automatycznej inspekcji wizyjnej (58.29.29.0)

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Gliwice

Gmina: M. Gliwice

Wartość ogółem: 1355800

Wydatki kwalifikowalne: 1350300

Dofinansowanie: 707385

Dofinansowanie UE: 601277.25

Nazwa beneficjenta: Future Processing Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 6342532128

Kod pocztowy: 41-936

Miejscowość: Bytom

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Bytom

Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/22/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/25/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2009

Data zakończenia realizacji: 3/31/2011


POIG.01.04.00-22-011/10-08 Ekologiczne. syntetyczne medium chłodnicze i technologia wykorzystania w układach sprężarkowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-22-011/10-08

Tytuł projektu: Ekologiczne. syntetyczne medium chłodnicze i technologia wykorzystania w układach sprężarkowych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat kartuski

Gmina: Żukowo

Wartość ogółem: 2602285.96

Wydatki kwalifikowalne: 2045400

Dofinansowanie: 1175140

Dofinansowanie UE: 998869

Nazwa beneficjenta: Grupa Izolacje Spółka z o.o. spółka komandytowa

NIP beneficjenta: 5891983632

Kod pocztowy: 80-297

Miejscowość: Banino

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat kartuski

Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/18/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/26/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2011

Data zakończenia realizacji: 9/30/2013rewolucja przemysłowa 4.0, prezes urzędu ochrony konkurencji i konsumentów, www.epuap.gov.pl profil zaufany, neuroekonomia, pomykała, pojęcie budżetu, płacimy za oceny 2020, zagrożenie epidemiczne, 394 kpc, umcs kierunki, pasiaki, synoptyk, nowe przepisy prawa pracy, piorun polska, język angielski w logistyce, willa elwira, niedziela 13 maja, tworzą antologię krzyżówka, rozwój sektorów kreatywnych, strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, stolica nad nilem…