Nowa Wieś Mała,  Powiat olsztyński,  Warmińsko-mazurskie

POIG.01.04.00-28-004/11-05 Opracowanie technologii wytwarzania innowacyjnych czujników ruchu nowej generacji do tachografów cyfrowych zgodnie z kryteriami EAL4+

POIG.01.04.00-28-004/11-05 Opracowanie technologii wytwarzania innowacyjnych czujników ruchu nowej generacji do tachografów cyfrowych zgodnie z kryteriami EAL4+

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-28-004/11-05

Tytuł projektu: Opracowanie technologii wytwarzania innowacyjnych czujników ruchu nowej generacji do tachografów cyfrowych zgodnie z kryteriami EAL4+

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat olsztyński

Gmina: Dobre Miasto

Wartość ogółem: 8016871.04

Wydatki kwalifikowalne: 6370500

Dofinansowanie: 3763600

Dofinansowanie UE: 3199060

Nazwa beneficjenta: BogArt Sp. z o.o

NIP beneficjenta: 7393070709

Kod pocztowy: 11-040

Miejscowość: Nowa Wieś Mała

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat olsztyński

Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Nie

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/18/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/26/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.01.04.00-20-005/09-11 Opracowanie i wdrożenie systemu umożliwiającego identyfikację i lokalizację obiektów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-20-005/09-11

Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie systemu umożliwiającego identyfikację i lokalizację obiektów

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Białystok

Gmina: M. Białystok

Wartość ogółem: 2878988.44

Wydatki kwalifikowalne: 2559008.9

Dofinansowanie: 1301468.37

Dofinansowanie UE: 1106248.11

Nazwa beneficjenta: BioControl Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 9661611998

Kod pocztowy: 15-516

Miejscowość: Białystok

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Białystok

Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/15/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/26/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 3/25/2009

Data zakończenia realizacji: 11/30/2014pazdziernika, piotr czerwonka, najem samochodu, prawo o ustroju sądów powszechnych, ex post, ilo włodawa, umowa o dzieło definicja, remont, js lublin, metro 2033 bibliotekarze, odpowiedzialność sprzedawcy za sprzedany towar, obrona cywilna, akordeon muzyka, doktorat z psychologii czy warto, po o, drenaż wentylacyjny ucha, certyfikat z języka angielskiego, email po angielsku, egzamin doradca restrukturyzacyjny…