Gdańsk,  Pomorskie,  Powiat m. Gdańsk

POIG.01.04.00-22-038/10-06 Badanie możliwości zastosowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie komunikacji oraz wizualizacji zagrożeń w warunkach akcji przeciwpożarowej

POIG.01.04.00-22-038/10-06 Badanie możliwości zastosowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie komunikacji oraz wizualizacji zagrożeń w warunkach akcji przeciwpożarowej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-22-038/10-06

Tytuł projektu: Badanie możliwości zastosowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie komunikacji oraz wizualizacji zagrożeń w warunkach akcji przeciwpożarowej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdańsk

Gmina: M. Gdańsk

Wartość ogółem: 6257874

Wydatki kwalifikowalne: 5310100

Dofinansowanie: 3717070

Dofinansowanie UE: 3159509.5

Nazwa beneficjenta: Ambient System Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5840302220

Kod pocztowy: 80-531

Miejscowość: Gdańsk

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdańsk

Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/14/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/30/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2011

Data zakończenia realizacji: 3/31/2015


POIG.01.04.00-14-056/11-08 Stworzenie innowacyjnych technologii i narzędzi do budowy portali ogłoszeniowych i aukcyjnych przez Sensi Soft sp. z o. o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-14-056/11-08

Tytuł projektu: Stworzenie innowacyjnych technologii i narzędzi do budowy portali ogłoszeniowych i aukcyjnych przez Sensi Soft sp. z o. o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 5673317.69

Wydatki kwalifikowalne: 4326000

Dofinansowanie: 1946350

Dofinansowanie UE: 1654397.5

Nazwa beneficjenta: Sensi Soft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5213420906

Kod pocztowy: 02-532

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/18/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/30/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2012

Data zakończenia realizacji: 4/30/2014


POIG.01.04.00-20-005/11-06 Prace badawcze nad opracowaniem i wdrożeniem innowacyjnych turbin przeznaczonych do systemów małej energetyki wiatrowej.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-20-005/11-06

Tytuł projektu: Prace badawcze nad opracowaniem i wdrożeniem innowacyjnych turbin przeznaczonych do systemów małej energetyki wiatrowej.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat bielski

Gmina: Bielsk Podlaski

Wartość ogółem: 3265156

Wydatki kwalifikowalne: 2852900

Dofinansowanie: 1896115

Dofinansowanie UE: 1611697.75

Nazwa beneficjenta: POLBUD SPÓŁKA AKCYJNA

NIP beneficjenta: 5430200916

Kod pocztowy: 17-100

Miejscowość: Bielsk Podlaski

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat bielski

Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/8/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/9/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 4/15/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013wyższa szkoła technologii informatycznych w katowicach, spadek po angielsku, kapitał obrotowy brutto, napój z araku, kongres pis 2018, plan zajec ur, paulina gutowska, kurs pośrednika nieruchomości katowice, uds lublin, statut, rozpoczęcie roku akademickiego 2019, badania kontrolne, ab-micro, anna zając facebook, kolacz, jackass 3d, czasopisma punktowane, weryfikacja synonim, pawtrans forum…