Podkarpackie,  Powiat ropczycko-sędziszowski,  Sędziszów Małopolski

POIG.01.04.00-18-021/09-06 Opracowanie i uruchomienie produkcji innowacyjnej sprężarki spiralnej stosowanej w zaawansowanych technologiach medycznych

POIG.01.04.00-18-021/09-06 Opracowanie i uruchomienie produkcji innowacyjnej sprężarki spiralnej stosowanej w zaawansowanych technologiach medycznych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-18-021/09-06

Tytuł projektu: Opracowanie i uruchomienie produkcji innowacyjnej sprężarki spiralnej stosowanej w zaawansowanych technologiach medycznych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat ropczycko-sędziszowski

Gmina: Sędziszów Małopolski

Wartość ogółem: 746058

Wydatki kwalifikowalne: 679800

Dofinansowanie: 357255

Dofinansowanie UE: 303666.75

Nazwa beneficjenta: ULTRATECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 8133169328

Kod pocztowy: 39-120

Miejscowość: Sędziszów Małopolski

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat ropczycko-sędziszowski

Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/6/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/14/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 11/21/2009

Data zakończenia realizacji: 10/29/2010


POIG.01.04.00-14-073/09-08 Mikrochip sprzęgający komunikacyjnie technologie NFC i Bluetooth

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-14-073/09-08

Tytuł projektu: Mikrochip sprzęgający komunikacyjnie technologie NFC i Bluetooth

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 5713352.82

Wydatki kwalifikowalne: 5492266.68

Dofinansowanie: 3279841.04

Dofinansowanie UE: 2787864.88

Nazwa beneficjenta: Twinteq spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 1132643965

Kod pocztowy: 04-041

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/2/2017

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/2/2017

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


POIG.01.04.00-06-137/12-03 Badania przemysłowe i prace rozwojowe w zakresie innowacyjnych maszyn rolniczych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-06-137/12-03

Tytuł projektu: Badania przemysłowe i prace rozwojowe w zakresie innowacyjnych maszyn rolniczych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 11103524

Wydatki kwalifikowalne: 10491034

Dofinansowanie: 4146177

Dofinansowanie UE: 3524250.45

Nazwa beneficjenta: R&D Centre Inventor Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 9462636487

Kod pocztowy: 20-469

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/18/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/22/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015ciemna triada osobowości, ciągniki youtube dla dzieci, ortopodolog, www wiadomości, święto pi, penalizować, nazwa, lsm, cenzus wyborczy, wzor podania o prace, ssaki parzystokopytne, www.do celu.pl, biotechnologia urz, cedig gov, art 175…