Podkarpackie,  Powiat m. Rzeszów,  Rzeszów

POIG.01.04.00-18-011/12-02 Badania nad zastosowaniem dziedzinowo-zorientowanej eksploracji danych do zwiększenia efektywności e-sklepów

POIG.01.04.00-18-011/12-02 Badania nad zastosowaniem dziedzinowo-zorientowanej eksploracji danych do zwiększenia efektywności e-sklepów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-18-011/12-02

Tytuł projektu: Badania nad zastosowaniem dziedzinowo-zorientowanej eksploracji danych do zwiększenia efektywności e-sklepów

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Gmina: M. Rzeszów

Wartość ogółem: 3775866.71

Wydatki kwalifikowalne: 3462308.37

Dofinansowanie: 2335674.04

Dofinansowanie UE: 1985322.94

Nazwa beneficjenta: Ideo Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5170178188

Kod pocztowy: 35-234

Miejscowość: Rzeszów

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/30/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/19/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


POIG.01.04.00-16-012/10-01 Innowacyjny system do pomiaru efektywności turbin wiatrowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-16-012/10-01

Tytuł projektu: Innowacyjny system do pomiaru efektywności turbin wiatrowych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat opolski

Gmina: Prószków

Wartość ogółem: 2787000

Wydatki kwalifikowalne: 2391000

Dofinansowanie: 1703640

Dofinansowanie UE: 1448094

Nazwa beneficjenta: Wind-service.com Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 9910472605

Kod pocztowy: 46-060

Miejscowość: Folwark

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat opolski

Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/5/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/1/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 10/30/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013


POIG.01.04.00-16-007/11-03 Opracowanie i wprowadzenie na rynek biobójczego preparatu gruntującego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-16-007/11-03

Tytuł projektu: Opracowanie i wprowadzenie na rynek biobójczego preparatu gruntującego

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat m. Opole

Gmina: M. Opole

Wartość ogółem: 2686426.76

Wydatki kwalifikowalne: 1445400.08

Dofinansowanie: 938165

Dofinansowanie UE: 797440.25

Nazwa beneficjenta: CENTRUM BADAWCZO PRODUKCYJNE ALCOR SPÓŁKA Z O.O.

NIP beneficjenta: 7540337882

Kod pocztowy: 45-130

Miejscowość: OPOLE

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/19/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/31/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 4/9/2011

Data zakończenia realizacji: 9/30/2014


POIG.01.04.00-14-246/11-07 Wykorzystanie diagnostyki genomowej w rozwoju medycyny spersonalizowanej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-14-246/11-07

Tytuł projektu: Wykorzystanie diagnostyki genomowej w rozwoju medycyny spersonalizowanej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 4541709.03

Wydatki kwalifikowalne: 3903400

Dofinansowanie: 2722380

Dofinansowanie UE: 2314023

Nazwa beneficjenta: GENOMED Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 7010083563

Kod pocztowy: 02-971

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)

Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/1/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/14/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2012

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015


POIG.01.04.00-14-001/08-12 Wielomodułowy system infuzyjny nowej generacji Medima PKWiU – 33.10.1

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-14-001/08-12

Tytuł projektu: Wielomodułowy system infuzyjny nowej generacji Medima PKWiU – 33.10.1

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 5468031.3

Wydatki kwalifikowalne: 5256800

Dofinansowanie: 2365560

Dofinansowanie UE: 2010726

Nazwa beneficjenta: Medima spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5222709842

Kod pocztowy: 02-486

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/2/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/9/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 8/27/2008

Data zakończenia realizacji: 8/31/2012strony z opowiadaniami, weterynarz rudziczka, króliki barany, punkty spustowe mapa, matura rozszerzona polski, filozofia przyrody, pomysł na firmę jednoosobową, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym epuap, zarobki w wojsku 2019 tabela, cerkiew wilno, tos transportowy ośrodek szkoleniowy, koronawirus w polsce 17 marca, unikorona akcje bankier, środki trwałe klasyfikacja, autocad zaokrąglanie krawędzi…