Chróścina,  Opolskie,  Powiat opolski

POIG.01.04.00-16-003/10-03 Opracowanie innowacyjnej metody zwiększenia efektywności ogniw fotowoltaicznych.

POIG.01.04.00-16-003/10-03 Opracowanie innowacyjnej metody zwiększenia efektywności ogniw fotowoltaicznych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-16-003/10-03

Tytuł projektu: Opracowanie innowacyjnej metody zwiększenia efektywności ogniw fotowoltaicznych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat opolski

Gmina: Dąbrowa

Wartość ogółem: 6046053

Wydatki kwalifikowalne: 5032000

Dofinansowanie: 3551840

Dofinansowanie UE: 3019064

Nazwa beneficjenta: THERMOLYTIX Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 9910478424

Kod pocztowy: 46-073

Miejscowość: Chróścina

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat opolski

Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/31/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/6/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2012

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015


POIG.01.04.00-14-018/09-06 Innowacyjny lek stosowany w terapii chorób nowotworowych hamujący aktywność czynnika transkrypcyjnego STAT3.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-14-018/09-06

Tytuł projektu: Innowacyjny lek stosowany w terapii chorób nowotworowych hamujący aktywność czynnika transkrypcyjnego STAT3.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat warszawski zachodni

Gmina: Łomianki

Wartość ogółem: 10101060

Wydatki kwalifikowalne: 8283000

Dofinansowanie: 3417550

Dofinansowanie UE: 2904917.5

Nazwa beneficjenta: CELON PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA

NIP beneficjenta: 1181642061

Kod pocztowy: 05-092

Miejscowość: Kiełpin

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat nowodworski / Powiat warszawski zachodni

Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/18/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/28/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 3/12/2009

Data zakończenia realizacji: 10/31/2014utrwalona praktyka interpretacyjna, wzór aspiryny, art 335 kpk, welna skalna, marina aleksandrowa, przedsiębiorstwo państwowe definicja, piotr królik, lugowanie, centrum konferencyjne kopernik, janusze youtube, licznik do matury, awangarda 2, ni dla chemika, orłowski, jeden z producentów huśtawek dla dzieci podaje że jego produkt wytrzymuje ciśnienie, dysocjacja wodorotlenku magnezu, emiraty arabskie bezpieczeństwo, zajęcia wyrównawcze…