Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.01.04.00-14-109/13-03 Opracowanie inteligentnego systemu monitoringu konstrukcji dachu obiektów budowlanych w firmie WiSeNe Sp. z o.o.

POIG.01.04.00-14-109/13-03 Opracowanie inteligentnego systemu monitoringu konstrukcji dachu obiektów budowlanych w firmie WiSeNe Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-14-109/13-03

Tytuł projektu: Opracowanie inteligentnego systemu monitoringu konstrukcji dachu obiektów budowlanych w firmie WiSeNe Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 1908886.48

Wydatki kwalifikowalne: 1875996.48

Dofinansowanie: 1247371.54

Dofinansowanie UE: 1060265.81

Nazwa beneficjenta: WiSeNe Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 9512312279

Kod pocztowy: 02-784

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/16/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/16/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 2/8/2014

Data zakończenia realizacji: 10/31/2015


POIG.01.04.00-14-038/09-04 Innowacyjny system redukcji emisji węglowodorów lotnych dla samochodów nowej generacji. 34.30 (PKWIU 2004)

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-14-038/09-04

Tytuł projektu: Innowacyjny system redukcji emisji węglowodorów lotnych dla samochodów nowej generacji. 34.30 (PKWIU 2004)

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 6512960.62

Wydatki kwalifikowalne: 5473113

Dofinansowanie: 2008794.15

Dofinansowanie UE: 1707475.03

Nazwa beneficjenta: Delphi Poland Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 6840001364

Kod pocztowy: 30-399

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)

Forma prawna: spółka akcyjna – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/19/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/28/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 3/19/2009

Data zakończenia realizacji: 4/30/2012statystyka zadania z rozwiązaniami pdf, konkurencyjność przedsiębiorstw pdf, jak napisać e-mail po angielsku, komsomolskaja prawda, jak mniej myśleć. dla analizujących bez końca i wysoko wrażliwych chomikuj, plantalux, bezzwrotna pozyczka 5000 wniosek, szczecin unii lubelskiej, liczby na rysunkach oznaczają długość odcinków wyrażone w metrach oblicz pola narysowanych figur, kotwica scheina, uczucie jakby coś chodziło po skórze, zakładanie przedsiębiorstwa, praca w ministerstwie, laborant praca, opws 2010, pilot samolotu, tytus działyński, kanał haversa, problem z certyfikatem zabezpieczeń android, 12 życiowych zasad antidotum na chaos pdf, labadz, mail grupowy…