Łódź,  Łódzkie,  Powiat m. Łódź

POIG.01.04.00-10-021/11-10 Opracowanie innowacyjnej w skali świata technologii produkcji urządzeń do oczyszczania powietrza

POIG.01.04.00-10-021/11-10 Opracowanie innowacyjnej w skali świata technologii produkcji urządzeń do oczyszczania powietrza

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-10-021/11-10

Tytuł projektu: Opracowanie innowacyjnej w skali świata technologii produkcji urządzeń do oczyszczania powietrza

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 2412771.74

Wydatki kwalifikowalne: 1439200

Dofinansowanie: 856867.5

Dofinansowanie UE: 728337.38

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „DYTRYCH” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 7270125241

Kod pocztowy: 93-357

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/15/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/16/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 10/3/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


POIG.01.03.02-14-031/11-03 Dofinansowanie procedury patentowej dla zgłoszenia dotyczącego wywoływania tolerancji na epitopy białek w leczeniu stwardnienia rozsianego (SM)

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.02-14-031/11-03

Tytuł projektu: Dofinansowanie procedury patentowej dla zgłoszenia dotyczącego wywoływania tolerancji na epitopy białek w leczeniu stwardnienia rozsianego (SM)

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.03.00

Poddziałanie: POIG.01.03.02

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 616000

Wydatki kwalifikowalne: 616000

Dofinansowanie: 616000

Dofinansowanie UE: 523600

Nazwa beneficjenta: Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

NIP beneficjenta: 5261039742

Kod pocztowy: 02-106

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 01 Działalność B+RT prowadzona w ośrodkach badawczych

Forma prawna: jednostka naukowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/30/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/6/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 8/2/2010

Data zakończenia realizacji: 12/15/2015


POIG.01.04.00-08-011/09-06 Szkło opakowaniowe BarvaGlass – Vitrosilicon przekształca wizje w rzeczywistość.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-08-011/09-06

Tytuł projektu: Szkło opakowaniowe BarvaGlass – Vitrosilicon przekształca wizje w rzeczywistość.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat żagański

Gmina: Iłowa

Wartość ogółem: 2142564

Wydatki kwalifikowalne: 1749200

Dofinansowanie: 822625

Dofinansowanie UE: 699231.25

Nazwa beneficjenta: CIECH Vitrosilicon Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 9240004491

Kod pocztowy: 68-120

Miejscowość: Iłowa

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat żagański

Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)

Forma prawna: spółka akcyjna – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/13/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/10/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2010

Data zakończenia realizacji: 4/30/2011


POIG.01.04.00-02-104/12-06 Opracowanie energooszczędnej suszarni z odzyskiem ciepła i zintegrowanym systemem odpylania

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-02-104/12-06

Tytuł projektu: Opracowanie energooszczędnej suszarni z odzyskiem ciepła i zintegrowanym systemem odpylania

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat legnicki

Gmina: Chojnów – miasto

Wartość ogółem: 8464619.22

Wydatki kwalifikowalne: 7363626.6

Dofinansowanie: 4062821.55

Dofinansowanie UE: 3453398.32

Nazwa beneficjenta: FEERUM S.A.

NIP beneficjenta: 6912374093

Kod pocztowy: 59-225

Miejscowość: Chojnów

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat legnicki

Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/10/2018

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/11/2018

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015semestr, gęstość objętościowa gleby, dragon sport, działalność bez rejestracji 2019, układ nerwowy sprawdzian odpowiedzi, jak zrobić spis treści word 2016, wzór faktury odwrotne obciążenie usługi budowlane, strona głuwna, techniki projekcyjne, pomysły na biznes z usa, ład wersalski, potocznie o kandydacie do czegoś, akademia kompozytu, swobodny przepływ osób, poziomy znajomości języka, drogi budowane w polsce, aktywny metal o liczbie atomowej 19, www.niezależna.pl, władysław jagiełło drzewo genealogiczne, rozwijać…