Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Wraszawa

POIG.01.03.02-14-069/11-02 Wsparcie ochrony własności intelektualnej oraz komercjalizacji wynalazku mającego zastosowanie do ochrony żywności i ludzi przed bakeriami S. aureus

POIG.01.03.02-14-069/11-02 Wsparcie ochrony własności intelektualnej oraz komercjalizacji wynalazku mającego zastosowanie do ochrony żywności i ludzi przed bakeriami S. aureus

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.02-14-069/11-02

Tytuł projektu: Wsparcie ochrony własności intelektualnej oraz komercjalizacji wynalazku mającego zastosowanie do ochrony żywności i ludzi przed bakeriami S. aureus

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.03.00

Poddziałanie: POIG.01.03.02

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 455242.1

Wydatki kwalifikowalne: 455242.1

Dofinansowanie: 455242.1

Dofinansowanie UE: 386955.78

Nazwa beneficjenta: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

NIP beneficjenta: 5262278704

Kod pocztowy: 02-109

Miejscowość: Wraszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 01 Działalność B+RT prowadzona w ośrodkach badawczych

Forma prawna: jednostka naukowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/16/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/17/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 4/28/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015


POIG.01.03.01-26-021/12-06 Technologia uprawy mikroglonów w bioreaktorach zamkniętych z recyklingiem CO2 i innych odpadów z biogazowni.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.01-26-021/12-06

Tytuł projektu: Technologia uprawy mikroglonów w bioreaktorach zamkniętych z recyklingiem CO2 i innych odpadów z biogazowni.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.03.00

Poddziałanie: POIG.01.03.01

Cały kraj/ Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat jędrzejowski

Gmina: Sobków

Wartość ogółem: 27183621.9

Wydatki kwalifikowalne: 25655241.38

Dofinansowanie: 20356303.09

Dofinansowanie UE: 17302857.63

Nazwa beneficjenta: Politechnika Częstochowska

NIP beneficjenta: 5730111401

Kod pocztowy: 42-200

Miejscowość: Częstochowa

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Częstochowa

Temat priorytetu: 01 Działalność B+RT prowadzona w ośrodkach badawczych

Forma prawna: uczelnia wyższa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/31/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/4/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015lrgalis, up warszawa 13, rybozym, m.youtube.pl, falfus, czego nie wolno przywozić z ukrainy, anal lublin, chęć, przyjrzyj się zamieszczonym ilustracjom następnie wykonaj polecenia, na temat pl, choroba dwubiegunowa a schizofrenia, fundusze poręczeń kredytowych, koniec kwarantanny, andrzej lenczewski, zus wrzesień 2019, młoda, oceń czy poniższe zdania są prawdziwe, dyplomowanie pytania, zbiór cywilny 2017, horyzont 2020, znacznie po angielsku, jak działa antyplagiat na uczelniach…