Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

POIG.01.03.02-12-006/12-04 Uzyskanie ochrony patentowej na sposób stosowania soundtracingu. rozpoznawania mowy i systemów dialogowych w grach video

POIG.01.03.02-12-006/12-04 Uzyskanie ochrony patentowej na sposób stosowania soundtracingu. rozpoznawania mowy i systemów dialogowych w grach video

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.02-12-006/12-04

Tytuł projektu: Uzyskanie ochrony patentowej na sposób stosowania soundtracingu. rozpoznawania mowy i systemów dialogowych w grach video

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.03.00

Poddziałanie: POIG.01.03.02

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 268826

Wydatki kwalifikowalne: 242200

Dofinansowanie: 242200

Dofinansowanie UE: 205870

Nazwa beneficjenta: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

NIP beneficjenta: 6750001923

Kod pocztowy: 30-059

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 01 Działalność B+RT prowadzona w ośrodkach badawczych

Forma prawna: uczelnia wyższa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/26/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/29/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2013

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015


POIG.01.03.02-00-086/12-02 Ochrona międzynarodowej własności przemysłowej wynalazku: Nowe hybrydowe inhibitory cholinoesteraz.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.02-00-086/12-02

Tytuł projektu: Ochrona międzynarodowej własności przemysłowej wynalazku: Nowe hybrydowe inhibitory cholinoesteraz.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.03.00

Poddziałanie: POIG.01.03.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 465862

Wydatki kwalifikowalne: 420579.5

Dofinansowanie: 420579.5

Dofinansowanie UE: 357492.57

Nazwa beneficjenta: Uniwersytet Warszawski

NIP beneficjenta: 5250011266

Kod pocztowy: 00-927

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 01 Działalność B+RT prowadzona w ośrodkach badawczych

Forma prawna: uczelnia wyższa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/11/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/11/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015niezależna pl, e-commerce w polsce 2018, osoba prawna kc, gry fris, działalność badawczo rozwojowa definicja, agnieszka wojtas, akademia parp, pogoda na dziś lublin, kobieta krowa, gęstość zaludnienia polska, grupa krwi 0 rh+ charakterystyka, dodatkowe prawo ochronne, witold srokosz, kanał haversa, czerniak umcs, sp bartnicza, jerzy giedroyć…