Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

POIG.01.03.02-12-004/10-04 Nowe pozytonowe tomografy emisyjne

POIG.01.03.02-12-004/10-04 Nowe pozytonowe tomografy emisyjne

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.02-12-004/10-04

Tytuł projektu: Nowe pozytonowe tomografy emisyjne

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.03.00

Poddziałanie: POIG.01.03.02

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 271345.06

Wydatki kwalifikowalne: 228498

Dofinansowanie: 228498

Dofinansowanie UE: 194223.3

Nazwa beneficjenta: Uniwersytet Jagielloński

NIP beneficjenta: 6750002236

Kod pocztowy: 31-007

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 01 Działalność B+RT prowadzona w ośrodkach badawczych

Forma prawna: uczelnia wyższa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/18/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/18/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2009

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015


POIG.01.03.01-30-045/09-06 Opracowanie innowacyjnej technologii syntezy fragmentów RNA oraz konstrukcji mikromacierzy RNA

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.01-30-045/09-06

Tytuł projektu: Opracowanie innowacyjnej technologii syntezy fragmentów RNA oraz konstrukcji mikromacierzy RNA

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.03.00

Poddziałanie: POIG.01.03.01

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Gmina: M. Poznań

Wartość ogółem: 4939800

Wydatki kwalifikowalne: 4934145.13

Dofinansowanie: 4934145.13

Dofinansowanie UE: 4194023.36

Nazwa beneficjenta: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

NIP beneficjenta: 7770002062

Kod pocztowy: 61-704

Miejscowość: Poznań

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Temat priorytetu: 01 Działalność B+RT prowadzona w ośrodkach badawczych

Forma prawna: jednostka naukowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/24/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/27/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2009

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015kupisiewicz podstawy dydaktyki, topos, koronawirus w polsce obostrzenia, 25.03.2019, szpital im. grucy, almus słomniki, problematyka wspólnej polityki rolnej, mlody maj, historia wewnętrzna chomikuj, fnp powroty, kuchnia tv program, bezwodnik kwasowy, ameba euglena pantofelek, laminowanie rzęs lublin, jan kubacki, wojna bałkańska, instagram godziny, propaganda alkohole…