Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.01.03.02-00-046/12-02 Wsparcie finansowe ochrony praw własności wynalazku „Chemiczna redukcja tlenku grafenu”

POIG.01.03.02-00-046/12-02 Wsparcie finansowe ochrony praw własności wynalazku „Chemiczna redukcja tlenku grafenu”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.02-00-046/12-02

Tytuł projektu: Wsparcie finansowe ochrony praw własności wynalazku „Chemiczna redukcja tlenku grafenu”

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.03.00

Poddziałanie: POIG.01.03.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 180000

Wydatki kwalifikowalne: 180000

Dofinansowanie: 180000

Dofinansowanie UE: 153000

Nazwa beneficjenta: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

NIP beneficjenta: 5250008488

Kod pocztowy: 01-919

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 01 Działalność B+RT prowadzona w ośrodkach badawczych

Forma prawna: jednostka naukowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/24/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/25/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.01.03.02-00-026/09-02 Urządzenie do obróbki surowców z roślin włóknistych oraz sposób ich obróbki

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.02-00-026/09-02

Tytuł projektu: Urządzenie do obróbki surowców z roślin włóknistych oraz sposób ich obróbki

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.03.00

Poddziałanie: POIG.01.03.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 135240.31

Wydatki kwalifikowalne: 119000

Dofinansowanie: 119000

Dofinansowanie UE: 101150

Nazwa beneficjenta: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich

NIP beneficjenta: 7811830940

Kod pocztowy: 60-630

Miejscowość: Poznań

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 01 Działalność B+RT prowadzona w ośrodkach badawczych

Forma prawna: jednostka naukowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/23/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/23/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 6/15/2009

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015


POIG.01.01.02-14-012/08-07 Rozwój specjalizowanych systemów wykorzystujących akceleratory i detektory promieniowania jonizującego do terapii medycznej oraz wykrywania materiałów niebezpiecznych i odpadów toksycznych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.01.02-14-012/08-07

Tytuł projektu: Rozwój specjalizowanych systemów wykorzystujących akceleratory i detektory promieniowania jonizującego do terapii medycznej oraz wykrywania materiałów niebezpiecznych i odpadów toksycznych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.01.00

Poddziałanie: POIG.01.01.02

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat otwocki

Gmina: Otwock

Wartość ogółem: 85471298.8

Wydatki kwalifikowalne: 79262131.17

Dofinansowanie: 79262131.17

Dofinansowanie UE: 67372811.49

Nazwa beneficjenta: Narodowe Centrum Badań Jądrowych

NIP beneficjenta: 5320100125

Kod pocztowy: 05-400

Miejscowość: Otwock- Świerk

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat otwocki

Temat priorytetu: 01 Działalność B+RT prowadzona w ośrodkach badawczych

Forma prawna: jednostka naukowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/20/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/21/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2008

Data zakończenia realizacji: 5/31/2014programyke.gov.pl, jak napisać maila do wykładowcy, aldous huxley nowy wspaniały świat pdf, biznes polska opinie, czy nauczyciel ma urlop, polityka proeksportowa, zagadki o kobietach, kielce autobusy, studia podyplomowe programowanie, chłopiec w pasiastej piżamie youtube, prince2 certyfikat, jak uczyć się do matury z polskiego, określ jaka atmosfera panowała wśród legionów w okresie powstania legionów polskich we włoszech, wokanda tk, fotografie przedstawiają różne aspekty globalizacji…