Poznań

POIG.01.03.02-00-023/09-03 Masełko lniane i sposób wytwarzania masełka lnianego.

POIG.01.03.02-00-023/09-03 Masełko lniane i sposób wytwarzania masełka lnianego.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.02-00-023/09-03

Tytuł projektu: Masełko lniane i sposób wytwarzania masełka lnianego.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.03.00

Poddziałanie: POIG.01.03.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 110063.61

Wydatki kwalifikowalne: 90000

Dofinansowanie: 90000

Dofinansowanie UE: 76500

Nazwa beneficjenta: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich

NIP beneficjenta: 7811830940

Kod pocztowy: 60-630

Miejscowość: Poznań

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 01 Działalność B+RT prowadzona w ośrodkach badawczych

Forma prawna: jednostka naukowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/18/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/18/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2007

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015


POIG.01.03.02-00-013/09-02 Zastosowanie innowacyjnych metod  immobilizacji esterazy lowastatyny do syntezy symwastatyny.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.02-00-013/09-02

Tytuł projektu: Zastosowanie innowacyjnych metod  immobilizacji esterazy lowastatyny do syntezy symwastatyny.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.03.00

Poddziałanie: POIG.01.03.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 258540

Wydatki kwalifikowalne: 236220

Dofinansowanie: 236220

Dofinansowanie UE: 200787

Nazwa beneficjenta: Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

NIP beneficjenta: 5250008933

Kod pocztowy: 01-224

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 01 Działalność B+RT prowadzona w ośrodkach badawczych

Forma prawna: jednostka naukowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/24/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/24/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013


POIG.01.03.01-30-056/12-05 „Badania nad opracowaniem wytycznych. technik i technologii dla systemów kompensacji mocy biernej. inteligentnego monitoringu wewnętrznych sieci elektroenergetycznych oraz ogniw fotowoltaicznych dedykowanych obiektom hybrydowym opartym wyłącznie o źródła odnawialne

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.01-30-056/12-05

Tytuł projektu: „Badania nad opracowaniem wytycznych. technik i technologii dla systemów kompensacji mocy biernej. inteligentnego monitoringu wewnętrznych sieci elektroenergetycznych oraz ogniw fotowoltaicznych dedykowanych obiektom hybrydowym opartym wyłącznie o źródła odnawialne

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.03.00

Poddziałanie: POIG.01.03.01

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat wrzesiński

Gmina: Miłosław

Wartość ogółem: 11282037.7

Wydatki kwalifikowalne: 11069567.5

Dofinansowanie: 8267500

Dofinansowanie UE: 7027375

Nazwa beneficjenta: AGH-Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica

NIP beneficjenta: 6750001923

Kod pocztowy: 30-059

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 01 Działalność B+RT prowadzona w ośrodkach badawczych

Forma prawna: uczelnia wyższa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/14/2017

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/14/2017

Data rozpoczęcia realizacji: 1/10/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.01.03.01-14-054/09-06 Opracowanie wieloparametrowego testu triage do oceny narażenia ludności na promieniowanie jonizujące

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.01-14-054/09-06

Tytuł projektu: Opracowanie wieloparametrowego testu triage do oceny narażenia ludności na promieniowanie jonizujące

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.03.00

Poddziałanie: POIG.01.03.01

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 2899112.4

Wydatki kwalifikowalne: 2899112.4

Dofinansowanie: 2899112.4

Dofinansowanie UE: 2464245.54

Nazwa beneficjenta: Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

NIP beneficjenta: 5250008330

Kod pocztowy: 03-195

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 01 Działalność B+RT prowadzona w ośrodkach badawczych

Forma prawna: jednostka naukowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/24/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/24/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2009

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014celebryta, solidarnośc poczta polska, co to jest srodowisko, powołanie, art 64 ust 1 ustawy o rachunkowości, stopień symbol, struktura dochodów, umowa hotelowa wzór, podręcznik podstawy przedsiębiorczości, parp baza usług rozwojowych, mchy prezentacja, demokracja kończy się wtedy gdy rząd zrozumie że może przekupić obywateli ich własnymi pieniędzmi, budowania, filmy.2018…