Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.01.03.01-14-154/09-11 ECO-Mobilność

POIG.01.03.01-14-154/09-11 ECO-Mobilność

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.01-14-154/09-11

Tytuł projektu: ECO-Mobilność

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.03.00

Poddziałanie: POIG.01.03.01

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 27918009.33

Wydatki kwalifikowalne: 27384632.53

Dofinansowanie: 27384632.53

Dofinansowanie UE: 23276937.65

Nazwa beneficjenta: Politechnika Warszawska

NIP beneficjenta: 5250005834

Kod pocztowy: 00-661

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 01 Działalność B+RT prowadzona w ośrodkach badawczych

Forma prawna: uczelnia wyższa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/19/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/24/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2009

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015


POIG.01.03.01-12-035/08-05 Mechatroniczne stanowisko testowe typu „END LINE” przeznaczone do diagnostyki poprodukcyjnej pojazdów autobusowych. trolejbusów i hybryd

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.01-12-035/08-05

Tytuł projektu: Mechatroniczne stanowisko testowe typu „END LINE” przeznaczone do diagnostyki poprodukcyjnej pojazdów autobusowych. trolejbusów i hybryd

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.03.00

Poddziałanie: POIG.01.03.01

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 6487000

Wydatki kwalifikowalne: 6154131.57

Dofinansowanie: 6154131.57

Dofinansowanie UE: 5231011.83

Nazwa beneficjenta: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

NIP beneficjenta: 6750001923

Kod pocztowy: 30-059

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 01 Działalność B+RT prowadzona w ośrodkach badawczych

Forma prawna: uczelnia wyższa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/9/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/11/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2009

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012stan wyjątkowy konstytucja, modularna 12, bg umcs katalog, krok po kroku, atut nowy sącz, weź, na jednorodny krążek o masie m 0 5kg i promieniu, kierunki w sztuce, umowa współpracy pomiędzy firmami, ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, terapia bilateralna, umcs lublin stypendium socjalne, urzad miasta wloclawek, jak sprawdzić styl uczenia się dziecka, skwp kielce, ppsa skrypt…