Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

POIG.01.01.01-00-021/09-05 Scenariusze i trendy rozwojowe wybranych technologii społeczeństwa informacyjnego do roku 2025

POIG.01.01.01-00-021/09-05 Scenariusze i trendy rozwojowe wybranych technologii społeczeństwa informacyjnego do roku 2025

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.01.01-00-021/09-05

Tytuł projektu: Scenariusze i trendy rozwojowe wybranych technologii społeczeństwa informacyjnego do roku 2025

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.01.00

Poddziałanie: POIG.01.01.01

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 1999974

Wydatki kwalifikowalne: 1999974

Dofinansowanie: 1999974

Dofinansowanie UE: 1699977.9

Nazwa beneficjenta: Fundacja Progress and Business

NIP beneficjenta: 6770011333

Kod pocztowy: 30-048

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 01 Działalność B+RT prowadzona w ośrodkach badawczych

Forma prawna: fundacja

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/28/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/29/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 1/2/2010

Data zakończenia realizacji: 3/31/2013sojuz 81, elektroniczne, wprowadzenie klienta w błąd kodeks cywilny, maria skłodowska curie i jej mąż, zasiłek opiekuńczy po 25 maja, odwrotne obciążenie faktura wzór, kompetencje managera, siemienowicz, barbara berecka, uzupełnij tekst luk wyrazami z ramki użytymi w odpowiedniej formie, projektowanie kanałów dystrybucji, gdańska platforma edukacyjna opinie, białobrzeska adwokat białystok…