Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.01.01.01-00-009/08-01 Foresight dla energetyki termojądrowej

POIG.01.01.01-00-009/08-01 Foresight dla energetyki termojądrowej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.01.01-00-009/08-01

Tytuł projektu: Foresight dla energetyki termojądrowej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.01.00

Poddziałanie: POIG.01.01.01

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 407900

Wydatki kwalifikowalne: 407900

Dofinansowanie: 407900

Dofinansowanie UE: 346715

Nazwa beneficjenta: Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego

NIP beneficjenta: 5250007193

Kod pocztowy: 01-497

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 01 Działalność B+RT prowadzona w ośrodkach badawczych

Forma prawna: jednostka naukowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/22/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/23/2009

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2008

Data zakończenia realizacji: 12/31/2009targi mody 2018, youtube filmy romantyczne, próba tuberkulinowa odczyt, kurs dubbingu, ubezpieczenie grupowe pzu tabela, edukacja zdrowotna, еколайн, towar z ekspozycji, test wiedzy do urzędu wojewódzkiego, kompleksowość, paznokcie 2018 french, jak założyć email, wykroczenie definicja, tekst informacyjny definicja, formy organizacyjno prawne przedsiębiorstw pdf, unicorn hub, rodzaje danych osobowych, polscy producenci gier…