• Powiat żywiecki,  Śląskie,  Zwardoń

    POIG.08.01.00-24-119/08-07 Zintegrowany e-kurs dla samolotowego pilota liniowego ATPL(A)

    POIG.08.01.00-24-119/08-07 Zintegrowany e-kurs dla samolotowego pilota liniowego ATPL(A) Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-24-119/08-07 Tytuł projektu: Zintegrowany e-kurs dla samolotowego pilota liniowego ATPL(A) Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat żywiecki Gmina: Rajcza Wartość ogółem: 768215.14 Wydatki kwalifikowalne: 754895.14 Dofinansowanie: 641660.87 Dofinansowanie UE: 545411.74 Nazwa beneficjenta: BUHSAG spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią NIP beneficjenta: 5532429657 Kod pocztowy: 34-373 Miejscowość: Zwardoń Województwo: Śląskie Powiat: Powiat żywiecki Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.) Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/19/2011…

    Możliwość komentowania POIG.08.01.00-24-119/08-07 Zintegrowany e-kurs dla samolotowego pilota liniowego ATPL(A) została wyłączona