• Pomorskie,  Powiat kartuski,  Żuromino

    POIG.06.01.00-22-056/09-01 Ekspansja na rynki zagraniczne firmy „DANPOL” z wykorzystaniem „Paszportu do eksportu”

    POIG.06.01.00-22-056/09-01 Ekspansja na rynki zagraniczne firmy „DANPOL” z wykorzystaniem „Paszportu do eksportu” Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-22-056/09-01 Tytuł projektu: Ekspansja na rynki zagraniczne firmy „DANPOL” z wykorzystaniem „Paszportu do eksportu” Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Pomorskie Powiat: Powiat kartuski Gmina: Stężyca Wartość ogółem: 12500 Wydatki kwalifikowalne: 12500 Dofinansowanie: 10000 Dofinansowanie UE: 8500 Nazwa beneficjenta: DANPOL Spółka Jawna. Dariusz i Kazimierz Sikorscy NIP beneficjenta: 5890008190 Kod pocztowy: 83-323 Miejscowość: Żuromino Województwo: Pomorskie Powiat: Powiat kartuski Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek…

    Możliwość komentowania POIG.06.01.00-22-056/09-01 Ekspansja na rynki zagraniczne firmy „DANPOL” z wykorzystaniem „Paszportu do eksportu” została wyłączona