• Powiat m. Żory,  Śląskie,  Żory

  POIG.08.04.00-16-129/13-01 Budowa światłowodowej sieci szerokopasmowej w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim

  POIG.08.04.00-16-129/13-01 Budowa światłowodowej sieci szerokopasmowej w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.04.00-16-129/13-01 Tytuł projektu: Budowa światłowodowej sieci szerokopasmowej w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Opolskie Powiat: Powiat kędzierzyńsko-kozielski Gmina: Cisek Wartość ogółem: 1125888.95 Wydatki kwalifikowalne: 915356.87 Dofinansowanie: 640749.81 Dofinansowanie UE: 544637.34 Nazwa beneficjenta: Syrion Sp. z o.o. NIP beneficjenta: 6351787187 Kod pocztowy: 44-240 Miejscowość: Żory Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Żory Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak…

  Możliwość komentowania POIG.08.04.00-16-129/13-01 Budowa światłowodowej sieci szerokopasmowej w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim została wyłączona
 • Powiat m. Żory,  Śląskie,  Żory

  POIG.05.01.00-00-028/09-12 Umocnienie współpracy partnerów Polish Wood Cluster poprzez budowę siedziby oraz wdrażanie innowacyjnych technologii.

  POIG.05.01.00-00-028/09-12 Umocnienie współpracy partnerów Polish Wood Cluster poprzez budowę siedziby oraz wdrażanie innowacyjnych technologii. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.01.00-00-028/09-12 Tytuł projektu: Umocnienie współpracy partnerów Polish Wood Cluster poprzez budowę siedziby oraz wdrażanie innowacyjnych technologii. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.05.00.00 Działanie: POIG.05.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Żory Gmina: M. Żory Wartość ogółem: 25097436.89 Wydatki kwalifikowalne: 19391491.83 Dofinansowanie: 18422020.52 Dofinansowanie UE: 15658717.44 Nazwa beneficjenta: Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. NIP beneficjenta: 6272544220 Kod pocztowy: 44-240 Miejscowość: Żory Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Żory Temat priorytetu: 03 Transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy między MŚP. między MŚP a innymi przedsiębiorstwami. uczelniami. wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie…

  Możliwość komentowania POIG.05.01.00-00-028/09-12 Umocnienie współpracy partnerów Polish Wood Cluster poprzez budowę siedziby oraz wdrażanie innowacyjnych technologii. została wyłączona
 • Powiat m. Żory,  Śląskie,  Żory

  POIG.08.04.00-16-129/13-01 Budowa światłowodowej sieci szerokopasmowej w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim

  POIG.08.04.00-16-129/13-01 Budowa światłowodowej sieci szerokopasmowej w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.04.00-16-129/13-01 Tytuł projektu: Budowa światłowodowej sieci szerokopasmowej w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Opolskie Powiat: Powiat kędzierzyńsko-kozielski Gmina: Bierawa Wartość ogółem: 1125888.95 Wydatki kwalifikowalne: 915356.87 Dofinansowanie: 640749.81 Dofinansowanie UE: 544637.34 Nazwa beneficjenta: Syrion Sp. z o.o. NIP beneficjenta: 6351787187 Kod pocztowy: 44-240 Miejscowość: Żory Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Żory Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak…

  Możliwość komentowania POIG.08.04.00-16-129/13-01 Budowa światłowodowej sieci szerokopasmowej w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim została wyłączona
 • Powiat m. Żory,  Śląskie,  Żory

  POIG.01.04.00-24-144/12-06 Innowacyjna technologia wytwarzania produktów z koncentratu płynnego i/lub sypkiego zamkniętego w kapsule

  POIG.01.04.00-24-144/12-06 Innowacyjna technologia wytwarzania produktów z koncentratu płynnego i/lub sypkiego zamkniętego w kapsule Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-24-144/12-06 Tytuł projektu: Innowacyjna technologia wytwarzania produktów z koncentratu płynnego i/lub sypkiego zamkniętego w kapsule Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Żory Gmina: M. Żory Wartość ogółem: 8031302 Wydatki kwalifikowalne: 7381500 Dofinansowanie: 3099975 Dofinansowanie UE: 2634978.75 Nazwa beneficjenta: Mokate Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością NIP beneficjenta: 5482022131 Kod pocztowy: 44-240 Miejscowość: Żory Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Żory Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych) Forma prawna:…

  Możliwość komentowania POIG.01.04.00-24-144/12-06 Innowacyjna technologia wytwarzania produktów z koncentratu płynnego i/lub sypkiego zamkniętego w kapsule została wyłączona
 • Powiat m. Żory,  Śląskie,  Żory

  POIG.06.01.00-24-159/13-01 3SWdrożenie PRE dla firmy MURA

  POIG.06.01.00-24-159/13-01 3SWdrożenie PRE dla firmy MURA Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-24-159/13-01 Tytuł projektu: 3SWdrożenie PRE dla firmy MURA Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Żory Gmina: M. Żory Wartość ogółem: 542364 Wydatki kwalifikowalne: 542364 Dofinansowanie: 407398 Dofinansowanie UE: 346288.3 Nazwa beneficjenta: F.H.U. „MURA” PIOTR MURA NIP beneficjenta: 6511126515 Kod pocztowy: 44-240 Miejscowość: Żory Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Żory Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/12/2015 Data…

  Możliwość komentowania POIG.06.01.00-24-159/13-01 3SWdrożenie PRE dla firmy MURA została wyłączona
 • Powiat m. Żory,  Śląskie,  Żory

  POIG.08.02.00-24-020/09-02 Wdrażanie elektronicznego biznesu B2B jako kolejny krok w rozwoju firmy z 60-letnią tradycją

  POIG.08.02.00-24-020/09-02 Wdrażanie elektronicznego biznesu B2B jako kolejny krok w rozwoju firmy z 60-letnią tradycją Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-24-020/09-02 Tytuł projektu: Wdrażanie elektronicznego biznesu B2B jako kolejny krok w rozwoju firmy z 60-letnią tradycją Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.02.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Żory Gmina: M. Żory Wartość ogółem: 220934.08 Wydatki kwalifikowalne: 220934.08 Dofinansowanie: 132560.44 Dofinansowanie UE: 112676.37 Nazwa beneficjenta: ZAKŁAD STOLARSKI FRANCISZEK PALARCZYK NIP beneficjenta: 6510001378 Kod pocztowy: 44-240 Miejscowość: Żory Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Żory Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą…

  Możliwość komentowania POIG.08.02.00-24-020/09-02 Wdrażanie elektronicznego biznesu B2B jako kolejny krok w rozwoju firmy z 60-letnią tradycją została wyłączona
 • Powiat m. Żory,  Śląskie,  Żory

  POIG.06.01.00-24-102/13-01 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie PROMAR

  POIG.06.01.00-24-102/13-01 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie PROMAR Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-24-102/13-01 Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie PROMAR Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Żory Gmina: M. Żory Wartość ogółem: 196200 Wydatki kwalifikowalne: 196100 Dofinansowanie: 147075 Dofinansowanie UE: 125013.75 Nazwa beneficjenta: PROMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP beneficjenta: 9691494221 Kod pocztowy: 44-240 Miejscowość: Żory Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Żory Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data…

  Możliwość komentowania POIG.06.01.00-24-102/13-01 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie PROMAR została wyłączona
 • Powiat m. Żory,  Śląskie,  Żory

  POIG.08.01.00-24-128/13-01 Budowa e-usługi AccoWorkers – narzędzia do optymalizacji wielopoziomowego zarządzania obiektami zakwaterowania pracowniczego opartego o integrację systemów Business Intelligence oraz e-Commerce.

  POIG.08.01.00-24-128/13-01 Budowa e-usługi AccoWorkers – narzędzia do optymalizacji wielopoziomowego zarządzania obiektami zakwaterowania pracowniczego opartego o integrację systemów Business Intelligence oraz e-Commerce. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-24-128/13-01 Tytuł projektu: Budowa e-usługi AccoWorkers – narzędzia do optymalizacji wielopoziomowego zarządzania obiektami zakwaterowania pracowniczego opartego o integrację systemów Business Intelligence oraz e-Commerce. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Jastrzębie-Zdrój Gmina: M. Jastrzębie-Zdrój Wartość ogółem: 698570 Wydatki kwalifikowalne: 698570 Dofinansowanie: 558856 Dofinansowanie UE: 475027.6 Nazwa beneficjenta: ABI Daniel Wróbel NIP beneficjenta: 6511705302 Kod pocztowy: 44-240 Miejscowość: Żory Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Żory Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP…

  Możliwość komentowania POIG.08.01.00-24-128/13-01 Budowa e-usługi AccoWorkers – narzędzia do optymalizacji wielopoziomowego zarządzania obiektami zakwaterowania pracowniczego opartego o integrację systemów Business Intelligence oraz e-Commerce. została wyłączona
 • Powiat m. Żory,  Śląskie,  Żory

  POIG.08.04.00-16-129/13-01 Budowa światłowodowej sieci szerokopasmowej w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim

  POIG.08.04.00-16-129/13-01 Budowa światłowodowej sieci szerokopasmowej w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.04.00-16-129/13-01 Tytuł projektu: Budowa światłowodowej sieci szerokopasmowej w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Opolskie Powiat: Powiat kędzierzyńsko-kozielski Gmina: Reńska Wieś Wartość ogółem: 1125888.95 Wydatki kwalifikowalne: 915356.87 Dofinansowanie: 640749.81 Dofinansowanie UE: 544637.34 Nazwa beneficjenta: Syrion Sp. z o.o. NIP beneficjenta: 6351787187 Kod pocztowy: 44-240 Miejscowość: Żory Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Żory Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową):…

  Możliwość komentowania POIG.08.04.00-16-129/13-01 Budowa światłowodowej sieci szerokopasmowej w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim została wyłączona
 • Powiat m. Żory,  Śląskie,  Żory

  POIG.08.02.00-24-017/13-01 Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania klasy B2B. dedykowanego dla dostawców usług telekomunikacyjnych w celu optymalizacji kluczowych procesów biznesowych zachodzących pomiędzy firmą Syrion a jej kluczowymi partnerami biznesowymi

  POIG.08.02.00-24-017/13-01 Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania klasy B2B. dedykowanego dla dostawców usług telekomunikacyjnych w celu optymalizacji kluczowych procesów biznesowych zachodzących pomiędzy firmą Syrion a jej kluczowymi partnerami biznesowymi Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-24-017/13-01 Tytuł projektu: Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania klasy B2B. dedykowanego dla dostawców usług telekomunikacyjnych w celu optymalizacji kluczowych procesów biznesowych zachodzących pomiędzy firmą Syrion a jej kluczowymi partnerami biznesowymi Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.02.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat mikołowski Gmina: Ornontowice Wartość ogółem: 111960 Wydatki kwalifikowalne: 111960 Dofinansowanie: 78372 Dofinansowanie UE: 66616.2 Nazwa beneficjenta: Syrion Sp. z o.o. NIP beneficjenta: 6351787187 Kod pocztowy: 44-240 Miejscowość: Żory Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Żory…

  Możliwość komentowania POIG.08.02.00-24-017/13-01 Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania klasy B2B. dedykowanego dla dostawców usług telekomunikacyjnych w celu optymalizacji kluczowych procesów biznesowych zachodzących pomiędzy firmą Syrion a jej kluczowymi partnerami biznesowymi została wyłączona