• Opolskie,  Powiat brzeski,  Żłobizna

    POIG.06.01.00-16-002/10-00 Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla AGROPROJEKT-SERWIS

    POIG.06.01.00-16-002/10-00 Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla AGROPROJEKT-SERWIS Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-16-002/10-00 Tytuł projektu: Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla AGROPROJEKT-SERWIS Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Opolskie Powiat: Powiat brzeski Gmina: Skarbimierz Wartość ogółem: 12000 Wydatki kwalifikowalne: 12000 Dofinansowanie: 9600 Dofinansowanie UE: 8160 Nazwa beneficjenta: „AGROPROJEKT-SERWIS” Mariusz Fijałkowski NIP beneficjenta: 7471381749 Kod pocztowy: 49-305 Miejscowość: Żłobizna Województwo: Opolskie Powiat: Powiat brzeski Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/9/2010 Data utworzenia w…

    Możliwość komentowania POIG.06.01.00-16-002/10-00 Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla AGROPROJEKT-SERWIS została wyłączona