• Powiat olsztyński,  Warmińsko-mazurskie,  Zielonowo

    POIG.08.01.00-28-116/13-03 Hypnotyzer.pl – serwis internetowy poświęcony tematyce fobii. uzależnień i innych zaburzeń funkcjonowania psychofizycznego zawierający pliki audio do hipnoterapii.

    POIG.08.01.00-28-116/13-03 Hypnotyzer.pl – serwis internetowy poświęcony tematyce fobii. uzależnień i innych zaburzeń funkcjonowania psychofizycznego zawierający pliki audio do hipnoterapii. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-28-116/13-03 Tytuł projektu: Hypnotyzer.pl – serwis internetowy poświęcony tematyce fobii. uzależnień i innych zaburzeń funkcjonowania psychofizycznego zawierający pliki audio do hipnoterapii. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Warmińsko-mazurskie Powiat: Powiat m. Olsztyn Gmina: M. Olsztyn Wartość ogółem: 528900 Wydatki kwalifikowalne: 528900 Dofinansowanie: 370230 Dofinansowanie UE: 314695.5 Nazwa beneficjenta: ARTNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP beneficjenta: 7393858449 Kod pocztowy: 11-034 Miejscowość: Zielonowo Województwo: Warmińsko-mazurskie Powiat: Powiat olsztyński Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.) Forma…

    Możliwość komentowania POIG.08.01.00-28-116/13-03 Hypnotyzer.pl – serwis internetowy poświęcony tematyce fobii. uzależnień i innych zaburzeń funkcjonowania psychofizycznego zawierający pliki audio do hipnoterapii. została wyłączona