• Powiat kielecki,  Świętokrzyskie,  Zgórsko

    POIG.06.01.00-26-012/11-00 Przygotowanie Planu rozwoju eksportu dla Zakładu Piekarniczego Omar Paweł Okólski

    POIG.06.01.00-26-012/11-00 Przygotowanie Planu rozwoju eksportu dla Zakładu Piekarniczego Omar Paweł Okólski Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-26-012/11-00 Tytuł projektu: Przygotowanie Planu rozwoju eksportu dla Zakładu Piekarniczego Omar Paweł Okólski Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Świętokrzyskie Powiat: Powiat kielecki Gmina: Sitkówka-Nowiny Wartość ogółem: 12500 Wydatki kwalifikowalne: 12500 Dofinansowanie: 10000 Dofinansowanie UE: 8500 Nazwa beneficjenta: Zakład Piekarniczy OMAR Paweł Okólski NIP beneficjenta: 6570236702 Kod pocztowy: 26-052 Miejscowość: Zgórsko Województwo: Świętokrzyskie Powiat: Powiat kielecki Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – średnie przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o…

    Możliwość komentowania POIG.06.01.00-26-012/11-00 Przygotowanie Planu rozwoju eksportu dla Zakładu Piekarniczego Omar Paweł Okólski została wyłączona