• Powiat gliwicki,  Śląskie,  Żernica

    POIG.08.01.00-24-228/09-02 Portal edukacyjny polskiej fonetyki stosowanej w zakresie normy i patologii mowy

    POIG.08.01.00-24-228/09-02 Portal edukacyjny polskiej fonetyki stosowanej w zakresie normy i patologii mowy Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-24-228/09-02 Tytuł projektu: Portal edukacyjny polskiej fonetyki stosowanej w zakresie normy i patologii mowy Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Gliwice Gmina: M. Gliwice Wartość ogółem: 962938 Wydatki kwalifikowalne: 960200 Dofinansowanie: 816170 Dofinansowanie UE: 693744.5 Nazwa beneficjenta: FONEM.EU Joanna Gruba NIP beneficjenta: 7561304741 Kod pocztowy: 44-144 Miejscowość: Żernica Województwo: Śląskie Powiat: Powiat gliwicki Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.) Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony…

    Możliwość komentowania POIG.08.01.00-24-228/09-02 Portal edukacyjny polskiej fonetyki stosowanej w zakresie normy i patologii mowy została wyłączona