• Łódzkie,  Powiat bełchatowski,  Zelów

  POIG.08.02.00-10-081/13-03 Wdrożenie systemu B2B usprawniającego procesy biznesowe związane z realizacją wspólnych projektów informatycznych

  POIG.08.02.00-10-081/13-03 Wdrożenie systemu B2B usprawniającego procesy biznesowe związane z realizacją wspólnych projektów informatycznych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-10-081/13-03 Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B usprawniającego procesy biznesowe związane z realizacją wspólnych projektów informatycznych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.02.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat m. Łódź Gmina: M. Łódź Wartość ogółem: 698000 Wydatki kwalifikowalne: 698000 Dofinansowanie: 488600 Dofinansowanie UE: 415310 Nazwa beneficjenta: BUSINESS CONSULTING Witold Łuczyński NIP beneficjenta: 7691600805 Kod pocztowy: 97-425 Miejscowość: Zelów Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat bełchatowski Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.) Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo Obszar realizacji:…

  Możliwość komentowania POIG.08.02.00-10-081/13-03 Wdrożenie systemu B2B usprawniającego procesy biznesowe związane z realizacją wspólnych projektów informatycznych została wyłączona
 • Łódzkie,  Powiat bełchatowski,  Zelów

  POIG.08.03.00-10-353/13-02 „PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE ZELÓW- INWESTUJEMY W PRZYSZŁOSC”

  POIG.08.03.00-10-353/13-02 „PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE ZELÓW- INWESTUJEMY W PRZYSZŁOSC” Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.03.00-10-353/13-02 Tytuł projektu: „PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE ZELÓW- INWESTUJEMY W PRZYSZŁOSC” Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.03.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat bełchatowski Gmina: Zelów Wartość ogółem: 539946.56 Wydatki kwalifikowalne: 539946.56 Dofinansowanie: 539946.56 Dofinansowanie UE: 458954.57 Nazwa beneficjenta: Gmina Zelów NIP beneficjenta: 7692051648 Kod pocztowy: 97-425 Miejscowość: Zelów Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat bełchatowski Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania…

  Możliwość komentowania POIG.08.03.00-10-353/13-02 „PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE ZELÓW- INWESTUJEMY W PRZYSZŁOSC” została wyłączona