• Mazowieckie,  Powiat legionowski,  Zegrze

    POIG.08.01.00-14-575/09-04 Personal Skills – predyspozycje i talenty osobiste on-line

    POIG.08.01.00-14-575/09-04 Personal Skills – predyspozycje i talenty osobiste on-line Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-575/09-04 Tytuł projektu: Personal Skills – predyspozycje i talenty osobiste on-line Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat legionowski Gmina: Serock Wartość ogółem: 940840 Wydatki kwalifikowalne: 940840 Dofinansowanie: 788047.58 Dofinansowanie UE: 669840.44 Nazwa beneficjenta: Personal Skills spółka z ograniczoną odpowiedzialnością NIP beneficjenta: 5361872310 Kod pocztowy: 05-131 Miejscowość: Zegrze Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat legionowski Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.) Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data…

    Możliwość komentowania POIG.08.01.00-14-575/09-04 Personal Skills – predyspozycje i talenty osobiste on-line została wyłączona