• Powiat tarnogórski,  Śląskie,  Zbrosławice

    POIG.04.03.00-00-903/11-04 Technologia wytwarzania poliestrowych (PET) platynek zadrukowanych techniką offsetu arkuszowego

    POIG.04.03.00-00-903/11-04 Technologia wytwarzania poliestrowych (PET) platynek zadrukowanych techniką offsetu arkuszowego Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.03.00-00-903/11-04 Tytuł projektu: Technologia wytwarzania poliestrowych (PET) platynek zadrukowanych techniką offsetu arkuszowego Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.04.00.00 Działanie: POIG.04.03.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat tarnogórski Gmina: Zbrosławice Wartość ogółem: 5000000 Wydatki kwalifikowalne: 5000000 Dofinansowanie: 3000000 Dofinansowanie UE: 2550000 Nazwa beneficjenta: Zakład Produkcji Rynkowo-Eksportowej „TOP-POL” Artur Topolski NIP beneficjenta: 6450004515 Kod pocztowy: 42-674 Miejscowość: Zbrosławice Województwo: Śląskie Powiat: Powiat tarnogórski Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.) Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą –…

    Możliwość komentowania POIG.04.03.00-00-903/11-04 Technologia wytwarzania poliestrowych (PET) platynek zadrukowanych techniką offsetu arkuszowego została wyłączona