• Powiat tarnogórski,  Śląskie,  Zbrosławice. Zbrosławice. Zbrosławice

    POIG.06.01.00-24-005/10-00 Opracowanie Planu rozwoju eksportu – wybór narzędzi proeksportowych dla Auto-Color s.c.

    POIG.06.01.00-24-005/10-00 Opracowanie Planu rozwoju eksportu – wybór narzędzi proeksportowych dla Auto-Color s.c. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-24-005/10-00 Tytuł projektu: Opracowanie Planu rozwoju eksportu – wybór narzędzi proeksportowych dla Auto-Color s.c. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Piekary Śląskie Gmina: M. Piekary Śląskie Wartość ogółem: 12500 Wydatki kwalifikowalne: 12500 Dofinansowanie: 10000 Dofinansowanie UE: 8500 Nazwa beneficjenta: Auto-Color Witkowscy s.c. NIP beneficjenta: 6452379076 Kod pocztowy: 42-674 Miejscowość: Zbrosławice. Zbrosławice. Zbrosławice Województwo: Śląskie Powiat: Powiat tarnogórski Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie…

    Możliwość komentowania POIG.06.01.00-24-005/10-00 Opracowanie Planu rozwoju eksportu – wybór narzędzi proeksportowych dla Auto-Color s.c. została wyłączona