• Lubelskie,  Powiat m. Zamość / Powiat zamojski,  Zamość

  POIG.01.04.00-06-007/09-10 Badanie i wdrożenie systemu kanalizacji sanitarnej małośrednicowej zrównoważonego przepływu. Nr statystyczny PKWiU 43.22.11

  POIG.01.04.00-06-007/09-10 Badanie i wdrożenie systemu kanalizacji sanitarnej małośrednicowej zrównoważonego przepływu. Nr statystyczny PKWiU 43.22.11 Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-06-007/09-10 Tytuł projektu: Badanie i wdrożenie systemu kanalizacji sanitarnej małośrednicowej zrównoważonego przepływu. Nr statystyczny PKWiU 43.22.11 Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Cały kraj Powiat: Gmina: Wartość ogółem: 1242600 Wydatki kwalifikowalne: 1060000 Dofinansowanie: 687500 Dofinansowanie UE: 584375 Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Urządzeń Ochrony Środowiska Biotop sp. z o.o. NIP beneficjenta: 9220003353 Kod pocztowy: 22-400 Miejscowość: Zamość Województwo: Lubelskie Powiat: Powiat m. Zamość / Powiat zamojski Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w…

  Możliwość komentowania POIG.01.04.00-06-007/09-10 Badanie i wdrożenie systemu kanalizacji sanitarnej małośrednicowej zrównoważonego przepływu. Nr statystyczny PKWiU 43.22.11 została wyłączona
 • Lubelskie,  Powiat m. Zamość / Powiat zamojski,  Zamość

  POIG.08.04.00-06-285/12-01 Budowa światłowodowej infrastruktury dostępu do Internetu na obszarze gminy Zamość i Szczebrzeszyn

  POIG.08.04.00-06-285/12-01 Budowa światłowodowej infrastruktury dostępu do Internetu na obszarze gminy Zamość i Szczebrzeszyn Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.04.00-06-285/12-01 Tytuł projektu: Budowa światłowodowej infrastruktury dostępu do Internetu na obszarze gminy Zamość i Szczebrzeszyn Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Lubelskie Powiat: Powiat zamojski Gmina: Zamość Wartość ogółem: 4477920.17 Wydatki kwalifikowalne: 3640585.5 Dofinansowanie: 2548409.85 Dofinansowanie UE: 2166148.37 Nazwa beneficjenta: DERKOM Spółka Jawna Dariusz Klimczuk NIP beneficjenta: 9220017786 Kod pocztowy: 22-400 Miejscowość: Zamość Województwo: Lubelskie Powiat: Powiat m. Zamość / Powiat zamojski Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo…

  Możliwość komentowania POIG.08.04.00-06-285/12-01 Budowa światłowodowej infrastruktury dostępu do Internetu na obszarze gminy Zamość i Szczebrzeszyn została wyłączona
 • Lubelskie,  Powiat m. Zamość / Powiat zamojski,  Zamość

  POIG.08.02.00-06-012/12-01 Automatyzacja procesów biznesowych między kontrahentami a firmą Zartmet dzięki wdrożeniu systemu typu B2B

  POIG.08.02.00-06-012/12-01 Automatyzacja procesów biznesowych między kontrahentami a firmą Zartmet dzięki wdrożeniu systemu typu B2B Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-06-012/12-01 Tytuł projektu: Automatyzacja procesów biznesowych między kontrahentami a firmą Zartmet dzięki wdrożeniu systemu typu B2B Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.02.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Lubelskie Powiat: Powiat m. Zamość Gmina: M. Zamość Wartość ogółem: 314300 Wydatki kwalifikowalne: 287000 Dofinansowanie: 197300 Dofinansowanie UE: 167705 Nazwa beneficjenta: „ZARTMET” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP beneficjenta: 9223012157 Kod pocztowy: 22-400 Miejscowość: Zamość Województwo: Lubelskie Powiat: Powiat m. Zamość / Powiat zamojski Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.) Forma prawna: spółka z ograniczoną…

  Możliwość komentowania POIG.08.02.00-06-012/12-01 Automatyzacja procesów biznesowych między kontrahentami a firmą Zartmet dzięki wdrożeniu systemu typu B2B została wyłączona
 • Lubelskie,  Powiat m. Zamość / Powiat zamojski,  Zamość

  POIG.08.04.00-06-285/12-01 Budowa światłowodowej infrastruktury dostępu do Internetu na obszarze gminy Zamość i Szczebrzeszyn

  POIG.08.04.00-06-285/12-01 Budowa światłowodowej infrastruktury dostępu do Internetu na obszarze gminy Zamość i Szczebrzeszyn Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.04.00-06-285/12-01 Tytuł projektu: Budowa światłowodowej infrastruktury dostępu do Internetu na obszarze gminy Zamość i Szczebrzeszyn Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Lubelskie Powiat: Powiat zamojski Gmina: Szczebrzeszyn Wartość ogółem: 4477920.17 Wydatki kwalifikowalne: 3640585.5 Dofinansowanie: 2548409.85 Dofinansowanie UE: 2166148.37 Nazwa beneficjenta: DERKOM Spółka Jawna Dariusz Klimczuk NIP beneficjenta: 9220017786 Kod pocztowy: 22-400 Miejscowość: Zamość Województwo: Lubelskie Powiat: Powiat m. Zamość / Powiat zamojski Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo…

  Możliwość komentowania POIG.08.04.00-06-285/12-01 Budowa światłowodowej infrastruktury dostępu do Internetu na obszarze gminy Zamość i Szczebrzeszyn została wyłączona
 • Lubelskie,  Powiat m. Zamość / Powiat zamojski,  Zamość

  POIG.08.04.00-06-193/13-01 Budowa światłowodowej infrastruktury dostępu do Internetu na obszarze 14 miejscowości gmin Zamość i Szczebrzeszyn

  POIG.08.04.00-06-193/13-01 Budowa światłowodowej infrastruktury dostępu do Internetu na obszarze 14 miejscowości gmin Zamość i Szczebrzeszyn Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.04.00-06-193/13-01 Tytuł projektu: Budowa światłowodowej infrastruktury dostępu do Internetu na obszarze 14 miejscowości gmin Zamość i Szczebrzeszyn Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Lubelskie Powiat: Powiat zamojski Gmina: Zamość Wartość ogółem: 4514752.52 Wydatki kwalifikowalne: 3670530.5 Dofinansowanie: 2569371.35 Dofinansowanie UE: 2183965.65 Nazwa beneficjenta: DERKOM Spółka Jawna Dariusz Klimczuk NIP beneficjenta: 9220017786 Kod pocztowy: 22-400 Miejscowość: Zamość Województwo: Lubelskie Powiat: Powiat m. Zamość / Powiat zamojski Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie Forma prawna: spółka…

  Możliwość komentowania POIG.08.04.00-06-193/13-01 Budowa światłowodowej infrastruktury dostępu do Internetu na obszarze 14 miejscowości gmin Zamość i Szczebrzeszyn została wyłączona
 • Lubelskie,  Powiat m. Zamość / Powiat zamojski,  Zamość

  POIG.08.02.00-06-014/13-01 Budowa systemu automatycznej wymiany danych w firmie Dachpol w celu polepszenia współpracy z kontrahentami

  POIG.08.02.00-06-014/13-01 Budowa systemu automatycznej wymiany danych w firmie Dachpol w celu polepszenia współpracy z kontrahentami Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-06-014/13-01 Tytuł projektu: Budowa systemu automatycznej wymiany danych w firmie Dachpol w celu polepszenia współpracy z kontrahentami Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.02.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Lubelskie Powiat: Powiat m. Zamość Gmina: M. Zamość Wartość ogółem: 357740 Wydatki kwalifikowalne: 335260 Dofinansowanie: 234682 Dofinansowanie UE: 199479.7 Nazwa beneficjenta: DACHPOL IRENEUSZ ARONOWSKI. MARIUSZ BERGIEL SPÓŁKA JAWNA NIP beneficjenta: 9222257454 Kod pocztowy: 22-400 Miejscowość: Zamość Województwo: Lubelskie Powiat: Powiat m. Zamość / Powiat zamojski Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.) Forma…

  Możliwość komentowania POIG.08.02.00-06-014/13-01 Budowa systemu automatycznej wymiany danych w firmie Dachpol w celu polepszenia współpracy z kontrahentami została wyłączona
 • Lubelskie,  Powiat m. Zamość / Powiat zamojski,  Zamość

  POIG.06.04.00-00-013/10-09 Zamość miasto UNESCO. Pomnik Historii RP produktem turystycznym polskiej gospodarki

  POIG.06.04.00-00-013/10-09 Zamość miasto UNESCO. Pomnik Historii RP produktem turystycznym polskiej gospodarki Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.04.00-00-013/10-09 Tytuł projektu: Zamość miasto UNESCO. Pomnik Historii RP produktem turystycznym polskiej gospodarki Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Lubelskie Powiat: Powiat zamojski Gmina: Zamość Wartość ogółem: 70122460.21 Wydatki kwalifikowalne: 67698251.78 Dofinansowanie: 53768540.89 Dofinansowanie UE: 45703259.75 Nazwa beneficjenta: Miasto Zamość NIP beneficjenta: 9222697472 Kod pocztowy: 22-400 Miejscowość: Zamość Województwo: Lubelskie Powiat: Powiat m. Zamość / Powiat zamojski Temat priorytetu: 57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania Umowy/Aneksu:…

  Możliwość komentowania POIG.06.04.00-00-013/10-09 Zamość miasto UNESCO. Pomnik Historii RP produktem turystycznym polskiej gospodarki została wyłączona