• Mazowieckie,  Powiat piaseczyński,  ZALESIE GÓRNE

    POIG.06.01.00-14-086/13-05 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie KALMAR

    POIG.06.01.00-14-086/13-05 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie KALMAR Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-086/13-05 Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie KALMAR Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat piaseczyński Gmina: Lesznowola Wartość ogółem: 537000 Wydatki kwalifikowalne: 537000 Dofinansowanie: 403375 Dofinansowanie UE: 342868.75 Nazwa beneficjenta: „KALMAR” ROBERT KRECZMAŃSKI NIP beneficjenta: 5210400949 Kod pocztowy: 05-540 Miejscowość: ZALESIE GÓRNE Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat piaseczyński Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/15/2016…

    Możliwość komentowania POIG.06.01.00-14-086/13-05 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie KALMAR została wyłączona