• Podkarpackie,  Powiat rzeszowski,  Zaczernie

  POIG.04.03.00-00-E73/12-01 Wdrożenie technologii wysokojakościowej. zespołowej obróbki soczewek na maszynach CNC

  POIG.04.03.00-00-E73/12-01 Wdrożenie technologii wysokojakościowej. zespołowej obróbki soczewek na maszynach CNC Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.03.00-00-E73/12-01 Tytuł projektu: Wdrożenie technologii wysokojakościowej. zespołowej obróbki soczewek na maszynach CNC Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.04.00.00 Działanie: POIG.04.03.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie Powiat: Powiat rzeszowski Gmina: Trzebownisko Wartość ogółem: 475318.26 Wydatki kwalifikowalne: 475318.26 Dofinansowanie: 285190.95 Dofinansowanie UE: 242412.3 Nazwa beneficjenta: B&M Optik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością NIP beneficjenta: 8132418350 Kod pocztowy: 36-062 Miejscowość: Zaczernie Województwo: Podkarpackie Powiat: Powiat rzeszowski Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.) Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie…

  Możliwość komentowania POIG.04.03.00-00-E73/12-01 Wdrożenie technologii wysokojakościowej. zespołowej obróbki soczewek na maszynach CNC została wyłączona
 • Podkarpackie,  Powiat rzeszowski,  Zaczernie

  POIG.04.01.00-18-001/09-05 Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji soczewek stosowanych w urządzeniach optycznych (PKWiU: 26.70.21.0)

  POIG.04.01.00-18-001/09-05 Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji soczewek stosowanych w urządzeniach optycznych (PKWiU: 26.70.21.0) Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.01.00-18-001/09-05 Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji soczewek stosowanych w urządzeniach optycznych (PKWiU: 26.70.21.0) Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.04.00.00 Działanie: POIG.04.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie Powiat: Powiat rzeszowski Gmina: Trzebownisko Wartość ogółem: 2501549 Wydatki kwalifikowalne: 2050450 Dofinansowanie: 1227770 Dofinansowanie UE: 1043604.5 Nazwa beneficjenta: B and M OPTIK Sp. z o. o. NIP beneficjenta: 8132418350 Kod pocztowy: 36-062 Miejscowość: Zaczernie Województwo: Podkarpackie Powiat: Powiat rzeszowski Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i…

  Możliwość komentowania POIG.04.01.00-18-001/09-05 Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji soczewek stosowanych w urządzeniach optycznych (PKWiU: 26.70.21.0) została wyłączona
 • Podkarpackie,  Powiat rzeszowski,  Zaczernie

  POIG.04.03.00-00-616/11-02 Technologia wytwarzania elementów optyki instrumentalnej z trudnych do obrabiania rodzajów szkła

  POIG.04.03.00-00-616/11-02 Technologia wytwarzania elementów optyki instrumentalnej z trudnych do obrabiania rodzajów szkła Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.03.00-00-616/11-02 Tytuł projektu: Technologia wytwarzania elementów optyki instrumentalnej z trudnych do obrabiania rodzajów szkła Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.04.00.00 Działanie: POIG.04.03.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie Powiat: Powiat rzeszowski Gmina: Trzebownisko Wartość ogółem: 1433920 Wydatki kwalifikowalne: 1327500 Dofinansowanie: 794250 Dofinansowanie UE: 675112.5 Nazwa beneficjenta: B&M Optik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością NIP beneficjenta: 8132418350 Kod pocztowy: 36-062 Miejscowość: Zaczernie Województwo: Podkarpackie Powiat: Powiat rzeszowski Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.) Forma prawna: spółka z…

  Możliwość komentowania POIG.04.03.00-00-616/11-02 Technologia wytwarzania elementów optyki instrumentalnej z trudnych do obrabiania rodzajów szkła została wyłączona
 • Podkarpackie,  Powiat rzeszowski,  Zaczernie

  POIG.01.04.00-18-101/12-04 Kompleksowy program badawczy mający na celu komercjalizację ogniw fotowoltaicznych DSSC

  POIG.01.04.00-18-101/12-04 Kompleksowy program badawczy mający na celu komercjalizację ogniw fotowoltaicznych DSSC Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-18-101/12-04 Tytuł projektu: Kompleksowy program badawczy mający na celu komercjalizację ogniw fotowoltaicznych DSSC Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie Powiat: Powiat m. Rzeszów Gmina: M. Rzeszów Wartość ogółem: 14526939 Wydatki kwalifikowalne: 12106841 Dofinansowanie: 9403798 Dofinansowanie UE: 7993228.3 Nazwa beneficjenta: ML SYSTEM S.A. NIP beneficjenta: 5170204997 Kod pocztowy: 36-062 Miejscowość: Zaczernie Województwo: Podkarpackie Powiat: Powiat rzeszowski Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych) Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo Obszar realizacji:…

  Możliwość komentowania POIG.01.04.00-18-101/12-04 Kompleksowy program badawczy mający na celu komercjalizację ogniw fotowoltaicznych DSSC została wyłączona
 • Podkarpackie,  Powiat rzeszowski,  Zaczernie

  POIG.08.02.00-18-210/12-01 Wdrożenie elektronicznej platformy typu B2B celem optymalizacji procesów biznesowych w przedsiębiorstwie ELMAT i przedsiębiorstwach współpracujących

  POIG.08.02.00-18-210/12-01 Wdrożenie elektronicznej platformy typu B2B celem optymalizacji procesów biznesowych w przedsiębiorstwie ELMAT i przedsiębiorstwach współpracujących Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-18-210/12-01 Tytuł projektu: Wdrożenie elektronicznej platformy typu B2B celem optymalizacji procesów biznesowych w przedsiębiorstwie ELMAT i przedsiębiorstwach współpracujących Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.02.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie Powiat: Powiat rzeszowski Gmina: Głogów Małopolski Wartość ogółem: 176570 Wydatki kwalifikowalne: 176570 Dofinansowanie: 104102 Dofinansowanie UE: 88486.7 Nazwa beneficjenta: FIBRAIN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością NIP beneficjenta: 8130336808 Kod pocztowy: 36-062 Miejscowość: Zaczernie Województwo: Podkarpackie Powiat: Powiat rzeszowski Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.) Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością…

  Możliwość komentowania POIG.08.02.00-18-210/12-01 Wdrożenie elektronicznej platformy typu B2B celem optymalizacji procesów biznesowych w przedsiębiorstwie ELMAT i przedsiębiorstwach współpracujących została wyłączona
 • Podkarpackie,  Powiat rzeszowski,  Zaczernie

  POIG.06.01.00-18-010/09-01 Opracowanie planu rozwoju eksportu dla firmy EZAL sp.j.

  POIG.06.01.00-18-010/09-01 Opracowanie planu rozwoju eksportu dla firmy EZAL sp.j. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-18-010/09-01 Tytuł projektu: Opracowanie planu rozwoju eksportu dla firmy EZAL sp.j. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie Powiat: Powiat rzeszowski Gmina: Trzebownisko Wartość ogółem: 15250 Wydatki kwalifikowalne: 12500 Dofinansowanie: 10000 Dofinansowanie UE: 8500 Nazwa beneficjenta: EZAL L. Z. Pudłowscy. W. Dragan spółka jawna NIP beneficjenta: 8131363233 Kod pocztowy: 36-062 Miejscowość: Zaczernie Województwo: Podkarpackie Powiat: Powiat rzeszowski Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data…

  Możliwość komentowania POIG.06.01.00-18-010/09-01 Opracowanie planu rozwoju eksportu dla firmy EZAL sp.j. została wyłączona
 • Podkarpackie,  Powiat rzeszowski,  Zaczernie

  POIG.01.04.00-18-001/09-05 Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji soczewek stosowanych w urządzeniach optycznych (PKWiU: 26.70.21.0)

  POIG.01.04.00-18-001/09-05 Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji soczewek stosowanych w urządzeniach optycznych (PKWiU: 26.70.21.0) Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-18-001/09-05 Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji soczewek stosowanych w urządzeniach optycznych (PKWiU: 26.70.21.0) Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie Powiat: Powiat rzeszowski Gmina: Trzebownisko Wartość ogółem: 1006442 Wydatki kwalifikowalne: 949550 Dofinansowanie: 552345 Dofinansowanie UE: 469493.25 Nazwa beneficjenta: B and M OPTIK Sp. z o. o. NIP beneficjenta: 8132418350 Kod pocztowy: 36-062 Miejscowość: Zaczernie Województwo: Podkarpackie Powiat: Powiat rzeszowski Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)…

  Możliwość komentowania POIG.01.04.00-18-001/09-05 Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji soczewek stosowanych w urządzeniach optycznych (PKWiU: 26.70.21.0) została wyłączona