• Mazowieckie,  Powiat m. Siedlce / Powiat siedlecki,  ŻABOKLIKI

    POIG.06.01.00-14-189/11-00 Plan rozwoju eksportu dla Agrofruct sp. z o.o.

    POIG.06.01.00-14-189/11-00 Plan rozwoju eksportu dla Agrofruct sp. z o.o. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-189/11-00 Tytuł projektu: Plan rozwoju eksportu dla Agrofruct sp. z o.o. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat siedlecki Gmina: Siedlce Wartość ogółem: 12500 Wydatki kwalifikowalne: 12500 Dofinansowanie: 10000 Dofinansowanie UE: 8500 Nazwa beneficjenta: AGROFRUCT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP beneficjenta: 8210006697 Kod pocztowy: 08-110 Miejscowość: ŻABOKLIKI Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. Siedlce / Powiat siedlecki Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność…

    Możliwość komentowania POIG.06.01.00-14-189/11-00 Plan rozwoju eksportu dla Agrofruct sp. z o.o. została wyłączona