• Dolnośląskie,  Powiat wałbrzyski,  Wałbrzych

  POIG.04.01.00-02-006/09-07 Innowacyjne paliwo energetyczne z odpadów poflotacyjnych

  POIG.04.01.00-02-006/09-07 Innowacyjne paliwo energetyczne z odpadów poflotacyjnych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.01.00-02-006/09-07 Tytuł projektu: Innowacyjne paliwo energetyczne z odpadów poflotacyjnych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.04.00.00 Działanie: POIG.04.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat m. Wałbrzych Gmina: M. Wałbrzych Wartość ogółem: 9232013 Wydatki kwalifikowalne: 7532060 Dofinansowanie: 4494411.2 Dofinansowanie UE: 3820249.52 Nazwa beneficjenta: EKO Carbo-Julia Sp. z o.o. NIP beneficjenta: 8862689021 Kod pocztowy: 58-304 Miejscowość: Wałbrzych Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat wałbrzyski Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.) Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie…

  Możliwość komentowania POIG.04.01.00-02-006/09-07 Innowacyjne paliwo energetyczne z odpadów poflotacyjnych została wyłączona
 • Dolnośląskie,  Powiat wałbrzyski,  Wałbrzych

  POIG.08.01.00-30-319/11-03 E-kurs języków obcych dla osób niewidomych

  POIG.08.01.00-30-319/11-03 E-kurs języków obcych dla osób niewidomych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-30-319/11-03 Tytuł projektu: E-kurs języków obcych dla osób niewidomych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat wałbrzyski Gmina: Wartość ogółem: 700000 Wydatki kwalifikowalne: 700000 Dofinansowanie: 490000 Dofinansowanie UE: 416500 Nazwa beneficjenta: Lingo Dominika Kubik NIP beneficjenta: 8862453436 Kod pocztowy: 58-309 Miejscowość: Wałbrzych Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat wałbrzyski Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.) Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/27/2015 Data utworzenia w KSI…

  Możliwość komentowania POIG.08.01.00-30-319/11-03 E-kurs języków obcych dla osób niewidomych została wyłączona
 • Dolnośląskie,  Powiat wałbrzyski,  Wałbrzych

  POIG.05.04.01-02-101/08-01 Antyurazowe stabilizatory uchwytu rączki rakiety do tenisa ziemnego

  POIG.05.04.01-02-101/08-01 Antyurazowe stabilizatory uchwytu rączki rakiety do tenisa ziemnego Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-02-101/08-01 Tytuł projektu: Antyurazowe stabilizatory uchwytu rączki rakiety do tenisa ziemnego Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.05.00.00 Działanie: POIG.05.04.00 Poddziałanie: POIG.05.04.01 Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat m. Wałbrzych Gmina: M. Wałbrzych Wartość ogółem: 23000 Wydatki kwalifikowalne: 21737.71 Dofinansowanie: 15217 Dofinansowanie UE: 12934.45 Nazwa beneficjenta: Draw Sp. z o.o. NIP beneficjenta: 8862804516 Kod pocztowy: 58-302 Miejscowość: Wałbrzych Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat wałbrzyski Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność…

  Możliwość komentowania POIG.05.04.01-02-101/08-01 Antyurazowe stabilizatory uchwytu rączki rakiety do tenisa ziemnego została wyłączona
 • Dolnośląskie,  Powiat wałbrzyski,  Wałbrzych

  POIG.01.04.00-02-006/09-07 Innowacyjne paliwo energetyczne z odpadów poflotacyjnych

  POIG.01.04.00-02-006/09-07 Innowacyjne paliwo energetyczne z odpadów poflotacyjnych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-02-006/09-07 Tytuł projektu: Innowacyjne paliwo energetyczne z odpadów poflotacyjnych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat m. Wałbrzych Gmina: M. Wałbrzych Wartość ogółem: 1099891 Wydatki kwalifikowalne: 901550 Dofinansowanie: 405697 Dofinansowanie UE: 344842.45 Nazwa beneficjenta: EKO Carbo-Julia Sp. z o.o. NIP beneficjenta: 8862689021 Kod pocztowy: 58-304 Miejscowość: Wałbrzych Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat wałbrzyski Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych) Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt…

  Możliwość komentowania POIG.01.04.00-02-006/09-07 Innowacyjne paliwo energetyczne z odpadów poflotacyjnych została wyłączona
 • Dolnośląskie,  Powiat wałbrzyski,  Wałbrzych

  POIG.03.03.01-00-866/08-05 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia z sektora MSP

  POIG.03.03.01-00-866/08-05 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia z sektora MSP Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.03.01-00-866/08-05 Tytuł projektu: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia z sektora MSP Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.03.00 Poddziałanie: POIG.03.03.01 Cały kraj/ Województwo: Cały kraj Powiat: Gmina: Wartość ogółem: 3593898.04 Wydatki kwalifikowalne: 3593898.04 Dofinansowanie: 3593898.04 Dofinansowanie UE: 3054813.33 Nazwa beneficjenta: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A NIP beneficjenta: 8860003433 Kod pocztowy: 58-300 Miejscowość: Wałbrzych Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat wałbrzyski Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: spółka akcyjna – duże przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/19/2013 Data utworzenia w…

  Możliwość komentowania POIG.03.03.01-00-866/08-05 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia z sektora MSP została wyłączona
 • Dolnośląskie,  Powiat wałbrzyski,  Walim

  POIG.08.03.00-02-264/13-01 Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Walim

  POIG.08.03.00-02-264/13-01 Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Walim Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.03.00-02-264/13-01 Tytuł projektu: Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Walim Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.03.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat wałbrzyski Gmina: Walim Wartość ogółem: 6155686 Wydatki kwalifikowalne: 6115698.1 Dofinansowanie: 6115698.1 Dofinansowanie UE: 5198343.38 Nazwa beneficjenta: Gmina Walim NIP beneficjenta: 8862572773 Kod pocztowy: 58-320 Miejscowość: Walim Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat wałbrzyski Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak…

  Możliwość komentowania POIG.08.03.00-02-264/13-01 Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Walim została wyłączona
 • Dolnośląskie,  Powiat wałbrzyski,  Wałbrzych

  POIG.01.04.00-24-011/11-05 Pegasus – urządzenie do pomiarów prekwalifikacyjnych oraz automatyzacji krosowania – prace B+R

  POIG.01.04.00-24-011/11-05 Pegasus – urządzenie do pomiarów prekwalifikacyjnych oraz automatyzacji krosowania – prace B+R Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-24-011/11-05 Tytuł projektu: Pegasus – urządzenie do pomiarów prekwalifikacyjnych oraz automatyzacji krosowania – prace B+R Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat tarnogórski Gmina: Radzionków Wartość ogółem: 3989502 Wydatki kwalifikowalne: 3753200 Dofinansowanie: 2251920 Dofinansowanie UE: 1914132 Nazwa beneficjenta: O and S Computer- Soft sp. z o.o. NIP beneficjenta: 8862785813 Kod pocztowy: 58-301 Miejscowość: Wałbrzych Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat wałbrzyski Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych) Forma prawna:…

  Możliwość komentowania POIG.01.04.00-24-011/11-05 Pegasus – urządzenie do pomiarów prekwalifikacyjnych oraz automatyzacji krosowania – prace B+R została wyłączona
 • Dolnośląskie,  Powiat wałbrzyski,  Szczawno - Zdrój

  POIG.03.01.00-00-025/10-05 Akcelerator Innowacji Dolnośląski Park Technologiczny T-Park

  POIG.03.01.00-00-025/10-05 Akcelerator Innowacji Dolnośląski Park Technologiczny T-Park Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-025/10-05 Tytuł projektu: Akcelerator Innowacji Dolnośląski Park Technologiczny T-Park Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Cały kraj Powiat: Gmina: Wartość ogółem: 8010426.1 Wydatki kwalifikowalne: 6015800 Dofinansowanie: 6015800 Dofinansowanie UE: 5113430 Nazwa beneficjenta: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. NIP beneficjenta: 8860003433 Kod pocztowy: 58-310 Miejscowość: Szczawno – Zdrój Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat wałbrzyski Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.) Forma prawna: spółka akcyjna – duże przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek…

  Możliwość komentowania POIG.03.01.00-00-025/10-05 Akcelerator Innowacji Dolnośląski Park Technologiczny T-Park została wyłączona
 • Dolnośląskie,  Powiat wałbrzyski,  Wałbrzych

  POIG.08.02.00-02-019/13-00 Automatyzacja procesów biznesowych poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu B2B

  POIG.08.02.00-02-019/13-00 Automatyzacja procesów biznesowych poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu B2B Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-02-019/13-00 Tytuł projektu: Automatyzacja procesów biznesowych poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu B2B Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.02.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat wałbrzyski Gmina: Boguszów-Gorce Wartość ogółem: 303900 Wydatki kwalifikowalne: 303900 Dofinansowanie: 212730 Dofinansowanie UE: 180820.5 Nazwa beneficjenta: I&W BHP WORK CENTER S.C. IZABELA DUDZIAK . WIOLETA BŁOŃSKA NIP beneficjenta: 8862970663 Kod pocztowy: 58-306 Miejscowość: Wałbrzych Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat wałbrzyski Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC…

  Możliwość komentowania POIG.08.02.00-02-019/13-00 Automatyzacja procesów biznesowych poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu B2B została wyłączona
 • Boguszów-Gorce,  Dolnośląskie,  Powiat wałbrzyski

  POIG.08.01.00-02-340/12-04 Uruchomienie świadczenia dwóch nowych e-usług. SmartTopo dedykowanej dla wspinaczy skalnych oraz FlashGuide dla osób uprawiających bouldering. dedykowanych na urządzenia mobilne.

  POIG.08.01.00-02-340/12-04 Uruchomienie świadczenia dwóch nowych e-usług. SmartTopo dedykowanej dla wspinaczy skalnych oraz FlashGuide dla osób uprawiających bouldering. dedykowanych na urządzenia mobilne. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-02-340/12-04 Tytuł projektu: Uruchomienie świadczenia dwóch nowych e-usług. SmartTopo dedykowanej dla wspinaczy skalnych oraz FlashGuide dla osób uprawiających bouldering. dedykowanych na urządzenia mobilne. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat m. Wrocław Gmina: M. Wrocław Wartość ogółem: 681013.21 Wydatki kwalifikowalne: 681013.21 Dofinansowanie: 544810.56 Dofinansowanie UE: 463088.97 Nazwa beneficjenta: SmartIT Bartłomiej Sopala NIP beneficjenta: 8862977990 Kod pocztowy: 58-370 Miejscowość: Boguszów-Gorce Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat wałbrzyski Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja…

  Możliwość komentowania POIG.08.01.00-02-340/12-04 Uruchomienie świadczenia dwóch nowych e-usług. SmartTopo dedykowanej dla wspinaczy skalnych oraz FlashGuide dla osób uprawiających bouldering. dedykowanych na urządzenia mobilne. została wyłączona