• Dolnośląskie,  Powiat m. Wrocław,  Wroclaw

    POIG.08.01.00-02-185/11-01 System planowania postępowania kredytowego na podstawie parametrycznego profilu kredytowego klienta i kojarzenia kontrahentów opartego o teorię prawdopodobieństwa

    POIG.08.01.00-02-185/11-01 System planowania postępowania kredytowego na podstawie parametrycznego profilu kredytowego klienta i kojarzenia kontrahentów opartego o teorię prawdopodobieństwa Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-02-185/11-01 Tytuł projektu: System planowania postępowania kredytowego na podstawie parametrycznego profilu kredytowego klienta i kojarzenia kontrahentów opartego o teorię prawdopodobieństwa Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat m. Wrocław Gmina: M. Wrocław Wartość ogółem: 699940 Wydatki kwalifikowalne: 699940 Dofinansowanie: 489958 Dofinansowanie UE: 416464.3 Nazwa beneficjenta: SPOŁECZNOŚĆ FINANSOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP beneficjenta: 8971773134 Kod pocztowy: 53-661 Miejscowość: Wroclaw Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat m. Wrocław Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.) Forma…

    Możliwość komentowania POIG.08.01.00-02-185/11-01 System planowania postępowania kredytowego na podstawie parametrycznego profilu kredytowego klienta i kojarzenia kontrahentów opartego o teorię prawdopodobieństwa została wyłączona