• Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Wraszawa

    POIG.01.03.02-14-069/11-02 Wsparcie ochrony własności intelektualnej oraz komercjalizacji wynalazku mającego zastosowanie do ochrony żywności i ludzi przed bakeriami S. aureus

    POIG.01.03.02-14-069/11-02 Wsparcie ochrony własności intelektualnej oraz komercjalizacji wynalazku mającego zastosowanie do ochrony żywności i ludzi przed bakeriami S. aureus Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.02-14-069/11-02 Tytuł projektu: Wsparcie ochrony własności intelektualnej oraz komercjalizacji wynalazku mającego zastosowanie do ochrony żywności i ludzi przed bakeriami S. aureus Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.02 Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Gmina: M. st. Warszawa Wartość ogółem: 455242.1 Wydatki kwalifikowalne: 455242.1 Dofinansowanie: 455242.1 Dofinansowanie UE: 386955.78 Nazwa beneficjenta: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej NIP beneficjenta: 5262278704 Kod pocztowy: 02-109 Miejscowość: Wraszawa Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Temat priorytetu: 01 Działalność B+RT prowadzona w ośrodkach…

    Możliwość komentowania POIG.01.03.02-14-069/11-02 Wsparcie ochrony własności intelektualnej oraz komercjalizacji wynalazku mającego zastosowanie do ochrony żywności i ludzi przed bakeriami S. aureus została wyłączona